the Laka catalogue

Overview on author commissie-mer

datetitleauthorcategory
2018-05 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente SchagenCommissie mer pallas petten - licensing procedures
2017-05 Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie mer petten research location - production medical isotopes
2017-02 Structuurvisie Ondergrond. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie Mer waste - geological disposal in salt/clay
2016-04 Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen. Advies over reikwijdte en detailniveau over het milieueffectrapportCommissie MER pallas petten - licensing procedures
2016-02 Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie MER petten research location - production medical isotopes
2015-11 Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Toetsingsadvies over het ontwerpprogramma Commissie MER waste - directive 2011/70/euratom
2015-08 Nieuwe onderzoeksreactor Petten. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie mer pallas petten - licensing procedures
2014-04 Nationaal uitvoeringsprogramma voor langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte brandstoffen. Advies over reikwijdte en detailniveauCommissie MER waste - directive 2011/70/euratom
2012-06 Advies reikwijdte en detailniveau MER: uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-OostCommissie MER, Min. EL&I covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
2012-05 Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost: advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie MER covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
2010-12 Oprichting kernenergiecentrale ERH in Borssele. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie MER borssele ii - erh (from sept 2010) - general (including licensing)
2010-02 Onderzoeksreactor Pallas: Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapportCommissie Mer pallas petten - licensing procedures
2009-12 Realisatie tweede kerncentrale Borssele. Advies voor richtlijnen van het milieueffectrapportCommissie MER borssele ii - pzem/delta - licensing procedures
2007-12 Bouw HAVA-VU te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Rapportnummer 1727-37Commissie MER petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2002Advies voor richtlijnen voor milieueffectrapport Modificatie Hogeflux PettenCommissie MER petten research location - hfr
1999-04Toetsingsadvies over de voltooiing van de kerncentrales in Khmelnitsky 2 en Rivne 4 in de OekraïneCommissie MER ukraine - k2/r4
1996-04Toetsingsadvies over MER van IRICommissie MER iri delft
1992-06Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Uitbreiding URENCO Nederland v.o.f.Commissie MER urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1989-04 Toetsingsadvies MER opslag en verwerking radioactief afval locatie "Sloe"Commissie MER covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1988-02Advies voor de richtlijnen tbv het toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioaktief afvalCommissie MER waste - geological disposal in salt/clay
1988Toetsingsadvies over locatiegebonden MER verwerking en opslag radio-actief afvalCommissie MER waste - storage above ground - site selection
1986Toetsingsadvies over locatie-onafhankelijk MER en advies richtlijnen voor locatie-gebonden MER inzake opslag en verwerking van radioactief afvalCommissie MER waste - storage above ground - site selection
1985-05Advies richtlijnen MER verwerkings- en opslagbedrijf radioactief afvalCommissie MER waste - storage above ground - site selection