the Laka catalogue

Overview on author epz

datetitleauthorcategory
2017-07 Jaarverslag 2016EPZ utilities - pzem/epz
2016-12 WOB-verzoek Ontmantelingsplan voor de Kerncentrale Borssele.Min.Financien, EPZ borssele i - general
2016-06 Jaarverslag 2015EPZ utilities - pzem/epz
2015-11 Veiligheidsrapport Kernenergiecentrale Borssele - VR15 versie 1EPZ borssele i - licensing & legal procedures
2015-07 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage 10EVA13/ CSA juli 2015EPZ borssele i - licensing & legal procedures
2015-06 Jaarverslag 2014EPZ utilities - pzem/epz
2014-05 Jaarverslag 2013EPZ utilities - pzem/epz
2013-06 Jaarverslag 2012EPZ utilities - pzem/epz
2012-09 Reactorvat kerncentrale BorsseleEPZ borssele i - general
2012-09 Vergunningsaanvraag levensduurverlenging Kerncentrale BorsseleEPZ borssele i - licensing & legal procedures
2012 Jaarverslag 2011EPZ utilities - pzem/epz
2011-12 Basisdocument 10EVA13 (Toetsingskader en PvA van de 3e tienjaarlijkse evaluatie)EPZ borssele i - licensing & legal procedures
2011-10 Europees robuustheidsonderzoek voor kerncentrales: complementary safety assessment (CSA)EPZ borssele i - general
2011-10 Final Report: Complementary Safety margin AssessmentEPZ borssele i - general
2011-05 Jaarverslag 2010EPZ, J.Bongers utilities - pzem/epz
2010-07 Milieueffectrapportage BrandstofdiversificatieEPZ borssele i - licensing & legal procedures
2010-06 Jaarverslag 2009EPZ utilities - pzem/epz
2010-06 Veiligheidsrapport Kernenergie-eenheid centrale Borssele VR-93 rev.6EPZ, NRG, KEMA, Siemens, KWU borssele i - licensing & legal procedures
2009-06 Jaarverslag 2008EPZ utilities - pzem/epz
2008-05 Startnota milieueffectrapportage kerncentrale Borssele brandstofdiversificatieEPZ borssele i - licensing & legal procedures
2008-04 Brandstofdiversificatie kerncentrale BorsseleEPZ borssele i - general
2006-06 Convenant Kerncentrale BorsseleEPZ, Min. VROM, Delta, Essent borssele i - general
2006-06 Borssele Nuclear Power Plant ConvenantEPZ, Delta, Essent, Min. VROM borssele i - general
2006-03 Service agreement for the reprocessing of irradiated oxide fuelEPZ, COGEMA borssele i - general
2004-05Jaarverslag 2003EPZ utilities - pzem/epz
2003-1030 Jaar kerncentrale BorsseleEPZ borssele i - general
2003-10Persmap Bijeenkomst 30 jaar kerncentrale BorsseleEPZ borssele i - general
2001-05Jaarverslag 2000EPZ utilities - pzem/epz
2001EPZEPZ utilities - pzem/epz
1999-04Jaarverslag 1998EPZ utilities - pzem/epz
1999-03Jaarcijfers kernenergie-eenheid centrale BorsseleEPZ borssele i - general
1998-11Feiten over kernenergieEPZ utilities - pzem/epz
1998-05Jaarverslag 1997EPZ utilities - pzem/epz
1997-12EPZ Productie: electriciteit en warmte dag en nacht beschikbaarEPZ utilities - pzem/epz
1997-11Energie en het broeikas. Een antwoord in 60 vragenEPON, EPZ, EZH, Una, SEP np & greenhouse effect - co2 reduction and climate change
1997-05Jaarcijfers 1996 kernenergie-eenheid centrale BorsseleEPZ borssele i - general
1997-04Jaarverslag 1996EPZ utilities - pzem/epz
1997Electriciteit uit kernenergieEPZ utilities - pzem/epz
1996-05Milieuzorg en energieEPZ utilities - pzem/epz
1996-04Jaarverslag 1995EPZ utilities - pzem/epz
1996-03Een internationale uitdaging voor de Nederlandse electriciteitsproduciteEPON, EPZ, Una, EZH, SEP utilities - other/general
1996Optimalisatie splijtstof kernenergie-eenheid Borssele. Milieu-effectrapport -samenvattingKEMA, EPZ borssele i - licensing & legal procedures
1995-10Modificaties kernenergie-eenheid centrale BorsseleEPZ borssele i - general
1995-07Startnotitie MER 'Optimalisatie splijtstof' KCBEPZ, KEMA borssele i - licensing & legal procedures
1995-07Buitenbedrijfstelling en Ontmanteling van de Kernenergiecentrales te Borssele en DodewaardEPZ, GKN, SEP decommissioning
1995-04Jaarverslag 1994EPZ utilities - pzem/epz
1993-12 Aanvraag om een vergunning voor het wijzigen van de kernenergiecentrale te Borssele EPZEPZ borssele i - licensing & legal procedures
1993-12Beschrijving voorgenomen wijzigingen KCBEPZ borssele i - general
1993-12Milieu-effectrapportage modificaties kernenergie-eenheid centrale Borssele. SamenvattingEPZ borssele i - licensing & legal procedures
1993-12Modificaties Kernenergie-eenheid centrale Borssele; Milieu-effectrapportKEMA, EPZ borssele i - licensing & legal procedures
1993-06Electriciteit uit kernenergieEPZ borssele i - general
1993-06Modificaties kernenergie-eenheid centrale BorsseleEPZ borssele i - general
1993-02Gedragsregels voor bezoekers, locatie ZeelandEPZ borssele i - general
1993Elektriciteit uit Kernenergie en radioactief afvalEPZ utilities - pzem/epz