the Laka catalogue

Overview on author min-im

datetitleauthorcategory
2017-10 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. I&M waste - general
2017-06 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afvalMin. I&M, ANVS waste - directive 2011/70/euratom
2017-05 Definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. ten behoeve van wijzigingen in verband met de conversie van HEU naar LEU bij de MPFANVS, Min. I&M petten research location - production medical isotopes
2017-05 Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M emergency plans
2017-04 Responsplan. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M, ANVS emergency plans
2016-06 Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffenMin. I&M waste - directive 2011/70/euratom
2015-10 Advies Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Nieuwe onderzoeksreactor 'PALLAS'Min. I&M pallas petten - licensing procedures
2015-10 Samenvatting Zienswijzen Onderzoeksreactor PallasMin. I&M pallas petten - licensing procedures
2015-09 Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (ontwerp) Min. I&M waste - directive 2011/70/euratom
2013-04Inspectierichtlijn metaal en schroot met radioactieve stoffen 2013Inspectie Leefomgeving en Transport, Min. I&M applications radionuclides - radioactive scrapmetal / recycling