the Laka catalogue

Overview on author opla

datetitleauthorcategory
1993-09Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport aanvullend onderzoek fase 1.OPLA waste - geological disposal in salt/clay
1993-09Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Bijlage aanvullend onderzoek fase 1.OPLA waste - geological disposal in salt/clay
1991Voorstudie terughaalbaarheid van radioactief afval. Eindrapport OPLA project MIJBO-1A/52817OPLA, W.M.G.T. veBroek, TU Delft waste - geological disposal in salt/clay
1989-05Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindraport Fase 1; Bijlage 2OPLA waste - geological disposal in salt/clay
1989-05Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1OPLA waste - geological disposal in salt/clay
1989-05Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1; Bijlage 1OPLA waste - geological disposal in salt/clay
1988-08Stralingsschade in NaClOPLA waste - storage on land (f.i. salt / clay) (incl. synroc)
1987-10Locatie-gebonden milieu-effect rapport inzake verwerking en opslag van radioactief afvalCOVRA, NUCON, Ecoplan covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1987-10Bijlagen locatie gebonden MERCOVRA, NUCON, Ecoplan covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1987-03 Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (januari 1986-januari 1987)OPLA, Min. EZ waste - geological disposal in salt/clay
1986-02 Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Tussenrapport Fase 1.September 1984-december 1985OPLA waste - geological disposal in salt/clay
1985-10 Locatie-onafhankelijke milieu-effect rapport inzake opslag en verwerking radioactief afvalCOVRA, NUCON, Ecoplan covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1985-10Bijlagen lokatie onafhankelijke MERCOVRA, NUCON, Ecoplan covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1984-06Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in NederlandOPLA, Min. EZ waste - geological disposal in salt/clay