the Laka catalogue

no title author date
1.01.8.56/18 Bestemmingsplan Toelichting PALLAS-reactor. OntwerpGemeente Schagen, Arcadis February 2018
1.01.8.56/15Raadsinformatieavond Bestemmingsplan en Plan-MER PallasGemeente Schagen, Pallas February 2018
1.01.8.53/18 Vergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften ten aanzien van historisch afvalANVS January 2018
1.01.0.60/52 Samenwerken aan nucleaire veiligheid Een onderzoek naar de samenwerking tussen Nederland, Belgiƫ en Duitsland inzake de kerncentrales in de grensgebiedenOnderzoeksraad voor veiligheid January 2018
1.01.4.30/74 Van afval naar berging, tijd voor verantwoordelijkheidAdviesgroep OPERA January 2018
1.01.4.30/72 OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie December 2017
1.01.4.30/73 Summary OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie December 2017
1.01.1.20/19 Kennis, houding en gedrag van het Nederlands publiek met betrekking tot de energietransitieMotivaction, J.Visscher, W.Bot November 2017
1.01.4.10/30 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. I&M October 2017
1.01.8.56/13 Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG October 2017
1.01.8.56/14 Samenvatting Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG October 2017
1.01.8.56/16 Strategic Environmental Assessment PallasPallas, Arcadis, NRG October 2017
1.01.8.56/17 Summary. Strategic Environmental Assessment PALLASPallas, Arcadis, NRG October 2017
1.01.7.31/37 Jaarverslag 2016EPZ July 2017
1.01.0.00/115 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ July 2017
1.01.0.00/116 Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016Min. EZ, RVO June 2017
1.01.8.55/17 Propositie Energy & Health Campus EuropeECN, NRG, Pallas, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord June 2017
1.01.4.15/12 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afvalMin. I&M, ANVS June 2017
1.01.8.53/14 NRG Historical Waste - Final documentPWC, Strategy& June 2017
1.01.8.53/13 Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS June 2017
1.01.8.53/16 Betreft Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS June 2017
1.01.8.54/03 Definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. ten behoeve van wijzigingen in verband met de conversie van HEU naar LEU bij de MPFANVS, Min. I&M May 2017
1.01.9.10/43 COVRA Jaarrapport 2016COVRA May 2017
1.01.8.54/02 Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie mer May 2017
1.01.4.15/13 First report on the progress of implementation of the Radioactive Waste and Spent Fuel Management DirectiveEuropean Commission May 2017
1.01.0.60/48 Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M May 2017
1.01.0.60/47 Responsplan. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M, ANVS April 2017
1.01.8.55/18Beeldkwaliteitsplan Pallas. Inpassing nieuwe reactor PettenArcadis April 2017
1.01.0.03/37 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016ANVS April 2017
1.01.0.60/51 Factsheet JodiumprofylaxeMin.VWS March 2017