the Laka catalogue

no title author date
1.01.8.20/75 Safety Benchmark of Borssele Nuclear Power Plant Borssele Benchmark Commission December 2018
1.01.8.23/34 Ambtshalve wijzigingsvergunning o.g.v. de Kernenergiewet verleend aan N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland t.b.v. de Kernenergiecentrale Borssele i.v.m. WENRA Reference LevelsANVS December 2018
1.01.4.15/16 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOMANVS August 2018
1.01.0.03/38 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017ANVS June 2018
1.01.0.60/53 Opvolging aanbevelingen rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’Onderzoeksraad voor veiligheid June 2018
1.01.8.55/21 Pallas in beeld 2017Pallas June 2018
1.01.4.15/15 Diepgravende Dialogen, Bouwen aan Vertrouwen Eindrapportage Kwartiermaker Eindberging radioactief afval en verbruikte splijtstoffenJ.P. van Soest May 2018
1.01.9.10/49 COVRA Jaarrapport 2017COVRA May 2018
1.01.8.56/19 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente SchagenCommissie mer May 2018
1.01.0.00/119 Vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min.EZ April 2018
1.01.8.55/20 PALLAS / LightHouse Review. Extract of final reportStrategy&, PWC April 2018
1.01.4.30/75 Eindberging hoogradioactief afval met diepe boorgaten bij de kerncentrale BorsseleL.van de Vate April 2018
1.01.8.53/19 Het Radioactive Waste Management Programme (RWMP) doorgelichtA.de Jong, D.Hoogendoorn, ABDTOPConsult March 2018
1.01.8.56/18 Bestemmingsplan Toelichting PALLAS-reactor. OntwerpGemeente Schagen, Arcadis February 2018
1.01.8.56/15Raadsinformatieavond Bestemmingsplan en Plan-MER PallasGemeente Schagen, Pallas February 2018
1.01.8.53/18 Vergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften ten aanzien van historisch afvalANVS January 2018
1.01.0.60/52 Samenwerken aan nucleaire veiligheid Een onderzoek naar de samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland inzake de kerncentrales in de grensgebiedenOnderzoeksraad voor veiligheid January 2018
1.01.4.30/74 Van afval naar berging, tijd voor verantwoordelijkheidAdviesgroep OPERA January 2018
1.01.4.30/72 OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie December 2017
1.01.4.30/73 Summary OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie December 2017
1.01.1.20/19 Kennis, houding en gedrag van het Nederlands publiek met betrekking tot de energietransitieMotivaction, J.Visscher, W.Bot November 2017
1.01.4.10/30 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. I&M October 2017
1.01.8.56/13 Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG October 2017
1.01.8.56/14 Samenvatting Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG October 2017
1.01.8.56/16 Strategic Environmental Assessment PallasPallas, Arcadis, NRG October 2017
1.01.8.56/17 Summary. Strategic Environmental Assessment PALLASPallas, Arcadis, NRG October 2017
1.01.8.20/73 Eindverslag Commissie Additionele Innovatie ProjectenCommissie AIP September 2017
1.01.7.31/37 Jaarverslag 2016EPZ July 2017
1.01.0.00/115 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ July 2017
1.01.0.00/116 Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016Min. EZ, RVO June 2017