the Laka catalogue

no title author date
1.01.8.23/32 Revisievergunning Kerncentrale Borssele (10EVA13)ANVS July 2016
1.01.8.23/30 Veiligheidsrapport Kernenergiecentrale Borssele - VR15 versie 1EPZ November 2015
1.01.8.23/20 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage 10EVA13/ CSA juli 2015EPZ July 2015
1.01.8.23/19 Vergunning NV EPZ ten behoeve van fabricagetolerantie MOX voor kerncentrale BorsseleMin. EL&I September 2013
1.01.8.23/18 Vergunning verlenging ontwerpbedrijfsduur kerncentrale BorsseleMin. EL&I March 2013
1.01.8.23/17 Zienswijzes ontwerpbeschikking levensduurverlenging kerncentrale BorsseleLaka, Greenpeace December 2012
1.01.8.23/16 Beoordelingsrapport bedrijfsduurverlenging kerncentrale BorsseleMin. EL&I October 2012
1.01.8.23/15 Vergunningsaanvraag levensduurverlenging Kerncentrale BorsseleEPZ September 2012
1.01.8.23/14 Basisdocument 10EVA13 (Toetsingskader en PvA van de 3e tienjaarlijkse evaluatie)EPZ December 2011
1.01.8.23/13 Definitieve beschikking Brandstofdiversificatie NV EPZMin. EL&I June 2011
1.01.8.23/12 Beoordelingsrapport veiligheidstechnische onderbouwing behorende bij de aanvraag Brandstofdiversificatie KCBMin. VROM, KFD, Versteeg, v Leeuwen March 2011
1.01.8.23/10 Zienswijze Greenpeace MOX-vergunning Kerncentrale BorsseleGreenpeace, I.Teuling September 2010
1.01.8.23/33 Milieueffectrapportage BrandstofdiversificatieEPZ July 2010
1.01.8.23/31 Veiligheidsrapport Kernenergie-eenheid centrale Borssele VR-93 rev.6EPZ, NRG, KEMA, Siemens, KWU June 2010
1.01.8.23/09 Startnota milieueffectrapportage kerncentrale Borssele brandstofdiversificatieEPZ May 2008
1.01.8.23/08Optimalisatie splijtstof kernenergie-eenheid Borssele. Milieu-effectrapport -samenvattingKEMA, EPZ 1996
1.01.8.23/07Startnotitie MER 'Optimalisatie splijtstof' KCBEPZ, KEMA July 1995
1.01.8.23/29 Beschikking inzake modificaties kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W, Min. VWC August 1994
1.01.8.23/06Ontwerpbeschikking kernenergiecentrale Borssele. Kenmerk: E/EE/KK/94036921Min. EZ April 1994*
1.01.8.23/28 Aanvraag om een vergunning voor het wijzigen van de kernenergiecentrale te Borssele EPZEPZ December 1993
1.01.8.23/04Milieu-effectrapportage modificaties kernenergie-eenheid centrale Borssele. SamenvattingEPZ December 1993
1.01.8.23/05Modificaties Kernenergie-eenheid centrale Borssele; Milieu-effectrapportKEMA, EPZ December 1993
1.01.8.23/27 Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ January 1993*
1.01.8.23/26 Beschikking: Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W February 1992
1.01.8.23/25 Beschikking: Aanvulling voorschriften, verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale te Borssele.Min.SZ&W January 1989
1.01.8.23/24 Beschikkende op de beroepen ingesteld door…. (…) (wijziging beschikking 18-4-1980). Koninklijk besluit nr. 26Staat der Nederlanden November 1986
1.01.8.23/03Juridische acties tegen de kerncentrale BorsseleW.Rimmelzwaan, W.van Noort 1986
1.01.8.23/23 beschikking tot verbinding van een aantal aanvullende voorschriftenMin. Volksgezondheid en Milieuhygiene September 1982
1.01.8.23/22 Koninklijk Besluit. Beschikkende op de beroepen ingesteld door….(…) (wijziging beschikking 18 juni 1973)Staat der Nederlanden September 1979
1.01.8.23/21 Beschikkende op de beroepen ingesteld door…. (…) (wijziging beschikking 23-3-1972)Staat der Nederlanden September 1975

*: Estimated date