the Laka catalogue

no title author date
1.01.9.30/37Ontmanteling Deeltjesversneller Nikhef. Advies werkzaamheden ontmanteling EMIN- en PIMU ruimtesLaka May 2013
1.01.9.30/36NIKHEF en CERN. Ontwikkeling van Hoge Energie Fysica in NederlandH.G.Tiecke November 2004
1.01.9.30/35Evaluatie van de bodemsanering IKO terrein te AmsterdamFugro Milieu Consult b.v. September 2002
1.01.9.30/33Bodemsanering IKO/NIKHEF terreinLaka, R.J.vd Berg July 2002
1.01.9.30/34De schoonmaak van het IKO-terrein. Eindverslag chemische verontreinigingVusse milieuadvies July 2002
1.01.9.30/31Sloop funderingen en saneren IKO complex aan de Oosterringdijk 18-18A in de Gemeente Amsterdam. Bestek GGA 2001 – 29Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam October 2001
1.01.9.30/30Veiligheids- en Gezondheidsplan behorende bij Bestek GGA 2001-29Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam September 2001
1.01.9.30/29Sloop funderingen en saneren Nikhef complex aan de Molukkenstraat in de Gemeente Amsterdam. Bestek GGA 2001-29RAW Systematiek July 2001
1.01.9.30/32tekeningen en plattegronden sanering (losse stapel: 14 mapjes)Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam 2001
1.01.9.30/27Eindrapportage nader bodemonderzoek op het terrein Oosterringdijk 18-18A te Amsterdam. TekstrapportOmegam September 2000
1.01.9.30/28Eindrapportage idem 27. BijlagerapportOmegam September 2000
1.01.9.30/25Ontmanteling deeltjesversneller NIKHEFLaka April 2000
1.01.9.30/20NIKHEF UpdateNIKHEF 2000*
1.01.9.30/22Bodemonderzoek voormalig NIKHEF-terreinLaka March 1999
1.01.9.30/38Elektronenversnellers in Amsterdamvd Heijden, Lapikas, De Vries 1999
1.01.9.30/26Plan van aanpak voor het demonteren van de electronenversneller MEA en de bijbehorende experimentele opstellingNIKHEF June 1998
1.01.9.30/23Verslag betreffende het onderzoek naar de aanwezigheid van radioactieve reststoffen in de bodem van het terrein Oosterringdijk 18-18a te AmsterdamNIKHEF May 1998
1.01.9.30/19Proces evaluatie. Sloop oudbouw NIKHEFDe Lijn iov Grondbedrijf April 1997
1.01.9.30/18De nucleaire erfenis van 50 jaar onderzoek. De sloop van het NIKHEF complexLaka March 1997
1.01.9.30/24Inventariserend onderzoek WCW-terrein te AmsterdamOmegam March 1997
1.01.9.30/17Jaarverslag voor veiligheid, gezondheid en welzijn 1995NIKHEF December 1996
1.01.9.30/16Arbo jaarplan 1996NIKHEF 1996
1.01.9.30/15Jaarverslag voor veiligheid, gezondheid en welzijn 1994NIKHEF December 1995
1.01.9.30/10WCW Wetenschappelijk Centrum WatergraafsmeerWCW 1995*
1.01.9.30/21Kaarten van de gebouwen 1995*
1.01.9.30/14Arbo jaarplan 1995NIKHEF December 1994
1.01.9.30/13Hoe kleiner het deeltje, des te groter de microscooopWCW, NIKHEF 1988
1.01.9.30/11NIKHEF-K, straling & radioaktiviteitWCW, NIKHEF 1987
1.01.9.30/12NIKHEF: Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energie FysicaWCW, NIKHEF 1987
1.01.9.30/08Jaarboek 1980FOM, IKO 1981

*: Estimated date