the Laka catalogue

no title author date
1.01.0.00/01 Verklaring naar aanleiding van de Energie-nota 1974 van Economische ZakenBezinningsgroep Energiebeleid October 1974
1.01.0.00/02Kritische kanttekeningen bij de Energie-notaLSSK February 1975
1.01.0.00/03 Bezinningsnota KernenergieBezinningsgroep Energiebeleid September 1974
1.01.0.00/04Nota Energiebeleid 1- AlgemeenMin. EZ September 1979
1.01.0.00/05Nota Energiebeleid 3- Brandstofinzet centralesMin. EZ July 1980
1.01.0.00/06Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig. Bijlage bij het regeringsstandpuntMin. EZ January 1985
1.01.0.00/07Verbeter de wereld...Stroomgroep Stop Kalkar 1975
1.01.0.00/08De dans om het nukleaire kalfH.Ramaer October 1974
1.01.0.00/09Kernenergie, verlichting of conflictH.Damveld 1984
1.01.0.00/10De kerncentrales van Dodewaard en BorsseleTelder Stichting VVD December 1982
1.01.0.00/100 Het energiebeleid nader bezienMin. EZ March 1989
1.01.0.00/101Energie in Nederland 2005. Feiten en cijfersEnergieNed May 2006
1.01.0.00/102 Veertig jaar nucleair toezicht (Kernfysische Dienst)Min. VROM, KFD March 2009
1.01.0.00/103 Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghoudersMin. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid November 2013
1.01.0.00/104Versnelling duurzame energie: 19 visies uit de marktM.Van Ee, P.van Noppen March 2010
1.01.0.00/105Verborgen krachten: Nederlanders op zoek naar energieMaas, Cocquyt, Museum Boerhaave 2011
1.01.0.00/106Energie in 2030: maatschappelijke keuzes van nuGanzevles, v. Est, Ratheneau Instituut 2011
1.01.0.00/107 Overheidsingrepen in de energiemarkt: Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparingCE Delft, Ecofys, Visser, Blom June 2011
1.01.0.00/108 Energierapport 2011Min. EL&I June 2011
1.01.0.00/109 Klompen in de machinerie: Bewuste en onbewuste sabotage van de transitie naar een duurzame energiehuishouding: (Deel I en II)J.P. van Soest August 2011
1.01.0.00/11Vooruit met nieuwe energieWerkgroep Gelders Kongres May 1983
1.01.0.00/110 Netherlands' National Report for the 2nd Convention on Nuclear Safety (CNS) Extraordinary Meeting to be held in August 2011Min. EL&I May 2012
1.01.0.00/111 Kerncentrale beleid in Nederland vs Duitsland. Een verklarend onderzoek naar waarom Nederland na de ramp in Fukushima een kerncentrale liet bijbouwen terwijl Duitsland alle kerncentrales liet sluitenDanja von Salisch April 2013
1.01.0.00/112 Convention on Nuclear Safety (CNS) National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. EZ July 2013
1.01.0.00/113 Convention on Nuclear Safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingANVS August 2016
1.01.0.00/114 Nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland - Inventarisatie en relatie met publieke belangenTechnopolis group July 2016
1.01.0.00/115 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ July 2017
1.01.0.00/116 Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016Min. EZ, RVO June 2017
1.01.0.00/117energie[k]beleidAO-reeks, H.Rodenburg October 1975
1.01.0.00/118 The Netherlands. Short Country ReportE.Berkers, HONESt February 2017