the Laka catalogue

no title author date
1.01.2.12/09 "... en als het toch verbrand is...?"Laka April 1998
1.01.0.60/50 "What if...?" Reality-Fiction scenario: Kernramp in kerncentrale BorsseleE.Dykstra September 2011
1.01.0.60/42 'Fukushima' Lessen voor medewerkers en besturen van de hulpverlenende dienstenKernongevallenbestrijding Veiligheid February 2013
1.01.8.20/15(zonder titel)PZEM 1973
1.01.8.20/3210 jaar kernenergie in BorsselePZEM October 1983
1.01.2.49/041960-2001 Alle akties tegen kernenergie op een rijLaka February 2002
1.01.2.12/06 1977-1986 Tien jaar verzet tegen kernenergieLandelijk Kernenergie Archief, Laka March 1987
1.01.2.49/011977-1986 Tien jaar verzet tegen kernenergieLaka April 1987
1.01.2.12/041994 Annual ReportLAKA April 1995
1.01.8.30/482004 Annual Report and Accounts Enriching the futureUrenco 2005
1.01.8.50/75 2004 jaarverslag ECNECN 2006
1.01.8.10/2625 jaar GKN. Opbouw, toepassing en uitbreiding van nukleaire kennisGKN March 1990
1.01.8.20/4630 Jaar kerncentrale BorsseleEPZ October 2003
1.01.0.20/013500Mwe kerncentrales in Nederland. Hoe werken ze en wat zijn de risico's?Min. EZ May 1977
1.01.2.10/3650+ tegen Kerngeweld50+ tegen Kerngeweld November 1981
1.01.8.41/14A Subcritical Experiment for an Aqueos Homogeneous Suspension ReactorJ.A.H.Kersten, J.J.Went September 1963
1.01.8.23/20 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage 10EVA13/ CSA juli 2015EPZ July 2015
1.01.9.13/22 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage wijziging vergunning kernenergiewetCOVRA February 2012
1.01.8.20/63 Aanpassingen van het veiligheidsrapport Kerncentrale BorsseleNRG, Min. EZ, MEvanGemert July 2010
1.01.0.40/10Aansprakelijkheid voor het nucleaire risicoMichael Faure September 1993
1.01.9.13/01Aanvraag bouwvergunningB&W Zijpe March 1983
1.01.8.23/28 Aanvraag om een vergunning voor het wijzigen van de kernenergiecentrale te Borssele EPZEPZ December 1993
1.01.8.36/08Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de inrichting waarvoor laatstelijk vergunning is verleend......Urenco Nederland BV May 1986
1.01.8.13/02Aanvraag voor vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor kernenergiecentraleGKN June 1994
1.01.8.70/05Aanvraag wijziging kernenergiewetvergunning incl. bijlages 1, 2, 7 en 8IRI Delft December 1995
1.01.0.23/05Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel A: beleidsvoornemenMin. EZ, Min. VROM February 1977
1.01.7.30/58Aanvullend verslag van de verrichte werkzaamheden in het jaar 1974SEP May 1975
1.01.7.30/60Aanvullend verslag van de verrichte werkzaamheden in het jaar 1975SEP May 1976
1.01.7.30/07Aanvullend verslag van verrichte werkzaamheden 1976SEP May 1977
1.01.7.30/12Aanvullend verslag van verrichte werkzaamheden 1978SEP May 1979