the Laka catalogue

no title author date
1.01.8.20/48 “Bedrijfsduur kerncentrale Borssele”: Notitie over aspecten die een rol spelen bij de besluitvorming over de bedrijfsduur van de kerncentrale BorsseleMin. VROM 2005
1.01.1.50/16‘Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten…’. Geschiedenis Verbond voor Wetenschappelijke Onderzoekers 1946-1980Leo Molenaar 1994
1.01.2.12/42 ‘Wait and see’- zienswijze Stichting Laka op het concept nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Laka, D.Meijers November 2015
1.01.4.15/07 ‘Wait and see’- zienswijze Stichting Laka op het concept nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Laka, D.Meijers November 2015
1.01.8.20/02 Zwartboek kerncentrale BorsseleEnergie Komitee Zeeland April 1980
1.01.8.20/14Zwartboek kerncentrale BorsseleEnergie Komitee Zeeland December 1979
1.01.0.20/03Zwaarwater-en gasgekoelde reactorenMin. EZ May 1980
1.01.2.12/40 Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschapH.Damveld, Laka February 2015
1.01.4.30/61 Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschapH.Damveld, Laka February 2015
1.01.0.00/65Zonder titel2e Kamer August 1982
1.01.1.10/21Zonder kernenergie in het jaar 2000Wassens, Joosten, de Boer 1980
1.01.8.23/17 Zienswijzes ontwerpbeschikking levensduurverlenging kerncentrale BorsseleLaka, Greenpeace December 2012
1.01.9.13/23 Zienswijze uitbreiding Covra nrs. 001 t/m 006Greenpeace, ZMF March 2012
1.01.8.23/10 Zienswijze Greenpeace MOX-vergunning Kerncentrale BorsseleGreenpeace, I.Teuling September 2010
1.01.8.60/10X-ray machine. Irridiation facilities of Euratom -ITALITAL, Euratom May 1963
1.01.8.20/76 WOB-verzoek Ontmantelingsplan voor de Kerncentrale Borssele.Min.Financien, EPZ December 2016
1.01.8.10/61 Wob-besluit inzake ontmanteling kernenergiecentrale DodewaardANVS April 2015
1.01.8.10/51Wijzigingen Kernenergiecentrale Dodewaard. Samenvatting MERKEMA, GKN June 1994
1.01.8.23/27 Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ January 1993*
1.01.8.53/04 Wijziging vergunning NRG ivm de afvoer van radioactief afvalMin. EZ September 2012
1.01.0.40/29 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging…  1ste Kamer 2010
1.01.8.54/02 Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie mer May 2017
1.01.8.54/01 Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie MER February 2016
1.01.8.10/13Wie wil er nog wat kernenergie? February 1983
1.01.2.12/19 Where and how much Depleted Uranium has been fired?Laka, H.vd Keur March 2001
1.01.0.40/07Wettelijke bepalingen voor het gebruik van radioactieve stoffenMr.J.Ch.Cornelis 1982
1.01.0.40/27Wetgeving stralingsbeschermingNederlandse Staat June 2001
1.01.0.40/01Wetgeving bescherming volksgezondheid tegen stralinggevaarMin. Sociale Zaken August 1960
1.01.0.00/58Wetenschapsbudget 19912e Kamer 1990
1.01.0.00/75Wetenschapsbeleid 19822e Kamer 1982

*: Estimated date