Publication Laka-library:
Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2011

AuthorMin.IL&T, KFD
1-01-0-03-32.pdf
DateJanuary 2013
Classification 1.01.0.03/32 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2011
Datum: 22 januari 2013
Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT/Risicovolle bedrijven

Kernfysische Dienst

Inhoud
Samenvatting—5
1 Inleiding—6
2 Nederlandse ongewone gebeurtenissen in 2011—7
2.1 Kernenergiecentrale Borssele—7
2.2 Overige Nederlandse nucleaire inrichtingen—11
2.2.1 Hoge Flux Reactor (HFR) te Petten—11
2.2.2 Overige installaties van NRG te Petten—12
2.2.3 Centrale Organisatie voor radioactief Afval (COVRA) te Borsele—13
2.2.4 Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te Delft—13
2.2.5 Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN) te Petten—13
2.2.6 Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Unie te Petten—13
2.2.7 Mallinckrodt Medical (MM, onderdeel van Covidien) te Petten—13
2.2.8 Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) te Dodewaard—13
2.2.9 URENCO Nederland te Almelo—13
2.2.10 Transport van radioactieve stoffen—14
2.3 Nederlandse INES-meldingen aan de IAEA in 2011—14
3 Analyse KFD van Nederlandse ongewone gebeurtenissen in 2011—15
3.1 Kernenergiecentrale Borssele—16
3.2 Overige Nederlandse nucleaire inrichtingen—17
Bijlage A INES inschaling—18

Samenvatting
In 2011 hebben in de Nederlandse nucleaire installaties vijftien meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen plaatsgevonden. Acht gebeurtenissen vonden plaats bij de kernenergiecentrale Borssele en zeven gebeurtenissen bij de overige Nederlandse nucleaire installaties. Drie van de vijftien gebeurtenissen (alle bij de kernenergiecentrale Borssele) zijn qua nucleaire veiligheid van zodanig belang dat ze zijn ingeschaald op INES-niveau 1. Dit is het laagste niveau van de internationaal gebruikte methodiek voor het inschalen van de ernst van gebeurtenissen (de International Nuclear and Radiological Event Scale, INES). De overige gebeurtenissen zijn relatief minder belangrijk en vallen beneden die schaal (INES-niveau 0).
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal ongewone gebeurtenissen in 2011 bij geen van de Nederlandse nucleaire installaties sterk afwijkt van voorgaande jaren. Wel valt op dat in 2011 bij de kernenergiecentrale Borssele drie ongewone gebeurtenissen opgetreden zijn die op INES-niveau 1 zijn ingeschaald. Dit aantal heeft de aandacht van de KFD, maar er is nog geen aanleiding om van een trend te spreken.
Voor de kernenergiecentrale Borssele blijven personele capaciteit, communicatie en het functioneren van de installatie aandachtspunten. De exploitant van de centrale (EPZ) heeft in 2011 haar personele capaciteit uitgebreid, maar gezien de benodigde interne opleiding en inwerkperiode kunnen de positieve effecten hiervan op zijn vroegst in 2012 zichtbaar zijn. Verder wordt voortdurend aandacht besteed aan het verbeteren van de communicatie en werkprocessen en heeft EPZ in 2011 groen licht gegeven aan meerdere investeringsplannen die het functioneren van de installatie zullen verbeteren. Met deze maatregelen verwacht EPZ het aantal ongewenste gebeurtenissen bij de kerncentrale terug te dringen.