Publication Laka-library:
Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2013

AuthorMin.IL&T, KFD
1-01-0-03-34.pdf
DateMay 2014
Classification 1.01.0.03/34 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2013
Datum: 27-5-2014

Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT/ Risicovolle bedrijven

Inhoud
Samenvatting—7
1 Inleiding—9
2 Nederlandse ongewone gebeurtenissen in 2013—10
2.1 Kernenergiecentrale Borssele—10
2.2 Overige Nederlandse nucleaire inrichtingen—12
2.2.1 Hoge Flux Reactor (HFR) van NRG te Petten—12
2.2.2 Overige installaties van NRG te Petten—14
2.2.3 Centrale Organisatie voor radioactief Afval (COVRA) te Nieuwdorp (gemeente Borsele)—15
2.2.4 Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te Delft—15
2.2.5 Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN) te Petten—15
2.2.6 Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie te Petten—15
2.2.7 Mallinckrodt Medical (MM) te Petten—15
2.2.8 Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) te Dodewaard—15
2.2.9 URENCO Nederland te Almelo—15
2.3 Nederlandse storingsmeldingen aan het IAEA over 2013—16
3 Analyse KFD van Nederlandse ongewone gebeurtenissen in 2013—18
3.1 Kernenergiecentrale Borssele—20
3.2 Overige Nederlandse nucleaire inrichtingen—20
3.2.1 NRG—20
3.2.2 Overige nucleaire inrichtingen—21
Bijlage A INES inschaling—22

Samenvatting
In 2013 hebben in de Nederlandse nucleaire installaties zestien meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen1 plaatsgevonden. Vier gebeurtenissen vonden plaats bij de kernenergiecentrale in Borssele en twaalf gebeurtenissen bij de overige Nederlandse nucleaire installaties.
Drie van de zestien gebeurtenissen zijn qua nucleaire veiligheid van zodanig belang dat ze zijn ingeschaald op INES-niveau 22. Het zijn gebeurtenissen waarbij een significant falen van veiligheidsmaatregelen aan de orde is zonder dat dit tot daadwerkelijke consequenties voor mens of omgeving heeft geleid. De drie INES-niveau 2 gebeurtenissen vonden plaats bij NRG in Petten.
Daarnaast zijn vier gebeurtenissen ingeschaald op INES-niveau 1. Dit zijn kleine problemen met veiligheidrelevante apparatuur waarbij de veiligheid niet in het geding is geweest omdat nog voldoende veiligheidsbarrières (defence in depth) in tact waren. Eén van deze gebeurtenissen vond plaats bij de kernenergiecentrale Borssele en drie bij de Hoge Flux Reactor in Petten.
De overige gebeurtenissen zijn, qua nucleaire veiligheid, van minder belang en vallen beneden de INES-schaal (INES-niveau 0).