Publication Laka-library:
Gaskousjesfabriek Amsterdam Oost-Watergraafsmeer

AuthorLaka, R.J.vd Berg
1-01-2-12-20.pdf
DateMay 2001
Classification 1.01.2.12/20 (LAKA FOUNDATION)
Front

From the publication:

  GASKOUSJESFABRIEK AMSTERDAM
    OOST/WATERGRAAFSMEER  Visie van de stichting Laka op de geconstateerde
         thoriumbesmettingen
Stichting Laka
25 mei 2001
Inleiding
Aan de Polderweg in Amsterdam Oost is tussen 1885 en 1906 een gaskousjesfabriek
gevestigd geweest. Deze fabriek produceerde de gasgloeikousjes voor de
Amsterdamse straatverlichting. Bij die productie werd gebruik gemaakt van het
radioactieve thorium. Resten daarvan zijn nu aangetroffen in de panden Polderweg 92
en 96. Metingen zijn inmiddels verricht door de overheid (Inspectie Milieuhygiëne)
en een onderzoeksinstituut (NRG). Het NRG heeft de resultaten daarvan in een
rapport vastgelegd.

De stichting Laka is vorig jaar door dhr. Cornelisse van het projectbureau Polderweg
stadsdeel Amsterdam Oost/Watergraafsmeer benaderd voor advies. In dit stadsdeel
ligt overigens ook het voormalige IKO/NIKHEF terrein aan de Oosterringdijk. Daar
adviseert de stichting Laka op verzoek van buurtorganisaties inzake radioactieve
besmettingen in de bodem.

Dit rapport betreft een beoordeling van de tot nu toe bekende gegevens en het door
NRG opgestelde “Oriënterend onderzoek Oostergasfabriek”.
                     2
1- De locaties van de besmettingen
Het pand Polderweg 92 staat op de nominatie om in 2002 gesloopt te worden. Het feit
dat zich op dat adres een gaskousjesfabriek bevond was aanleiding een onderzoek te
doen naar mogelijke radioactieve resten in het pand. De Inspectie Milieuhygië heeft
op 21 februari een eerste meting gedaan. Daarbij maakte men gebruik van een
stralingsmeter die in staat is om variaties in het stralingsnivo binnen een ruimte op te
sporen. Zo kan men snel op het spoor komen van besmettingen. Soms kan men direct
al constateren dat het nivo boven de natuurlijke achtergrondstraling ligt. In de ruimtes
in beide panden (Polderweg 92 en 96) lag de natuurlijke achtergrond tussen de 70 en
110 nanoSievert per uur (nSv/u). Op bepaalde plekken in ruimtes met