Publication Laka-library:
Nucleair erfgoed: ook erfgoed!? Special van Vlaams-Nederlands tijdschrift voor industie en techniek

AuthorSt. Erfgoed, C.Eldik
1-01-2-12-32.pdf
DateSeptember 2010
Classification 1.01.2.12/32 (LAKA FOUNDATION)
Front

From the publication:

   Denis Varaschin
              KERNENERGIE IN
              NEDERLAND
Dirk Bannink (1958)    Op de zonnige woensdagochtend van 14 oktober 2009 vindt er een bijzondere
is sinds eind jaren ‘70  inspectie plaats in een stukje nieuwe natuur in Wageningen. Zes heren begeven
betrokken bij de strijd  zich naar de plek waar ooit het terrein met de Biologisch Agrarische Reactor
tegen kernenergie. Hij   Nederland was. Tien jaar na de ontmanteling van deze reactor, die van 1963
is oprichter Stichting
Laka, eindredacteur
              tot 1980 in bedrijf is geweest, komt het Internationaal Atoom Energie Agent-
van het internatio-    schap (IAEA) kijken of die reactor van 100 kilowatt wel echt is ontmanteld. De
nale tijdschrift Nuclear  zes, waaronder een IAEA- en een Euratom-inspecteur, een stralingsdeskundige
Monitor (verschijnt    en medewerkers van stichting Laka verkennen het terrein met behulp van foto’s
20x per jaar) en auteur  van Google Maps, waarop de contouren van de voormalige gebouwen nog zijn
van de Kernenergie-    te vinden. Na enige discussie bestaat er overeenstemming waar de gebouwen
in-Nederland website.
Bannink publiceert
              en waar de voormalige reactor moeten hebben gestaan. De Zuid-Koreaanse
verder regelmatig in    IAEA-inspecteur Jong Bong Lee legt de coördinaten vast met behulp van het
binnen- en buitenland.   Global Position System en daarmee is overtuigend vastgesteld dat de kernreac-
              tor is ontmanteld. Einde missie. Stichting Laka was bij de inspectie, die de IAEA
              standaard uitvoert, betrokken geraakt omdat medewerkers van Euratom, die de
              inspectie voorbereidden, dachten dat Laka de licentiehouder was van het ITAL-
              complex (Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw) en dat
              het Laka-rapport over geschiedenis en afbraak van ITAL en