Publication Laka-library:
Basiskennis kernafval en kernenergie (versie dec. 2016)

AuthorH.Damveld
1-01-4-10-21.pdf
DateDecember 2016
Classification 1.01.4.10/21 (WASTE - GENERAL)
Remarks wordt regelmatig ge-update. Dit is de versie van december 2016
Front

From the publication:

Basiskennis kernafval en kernenergie in 20 argumenten
Herman Damveld, zelfstandig onderzoeker en publicist te Groningen
10-12-2016

Inhoudsopgave
P 2 A. Aanleiding
P 3 B. Inleiding
P 4 C. Samenvatting op hoofdlijnen
P 6 D. De argumenten toegelicht
P 6 1. Kernenergie 1% Nederlands energiegebruik
P 9 2. Radioactieve wetenswaardigheden: wat, hoeveel, zoutkoepels en klei
P 13  3. Nederlands nationaal programma berging radioactief afval 
P 16  4. Niet genoeg geld voor opslag radioactief afval 
P 21  5. Nergens opslag hoogradioactief afval 
P 22  6. Veiligheid opslag niet te bewijzen 
P 22  7. Kleine hoeveelheid, langdurig gevaar 
P 23  8. Kernafval in zout: lekkende vaten en ontsnapt plutonium 
P 27  9. Verkorting gevaarperiode kernafval illusie 
P 28 10. Snelle kweekreactoren verminderen hoeveelheid kernafval niet 
P 29 11. Waarschuwen voor gevaar radioactief afval 
P 30 12. Meer gasexport dan kernenergie-import 
P 30 13. Beperkte productiecapaciteit kerncentrales 
P 31 14. Broeikaseffect en uranium 
P 33 15. Politiek instabiel uranium 
P 33 16. Kerncentrale Borssele: 426 bedrijfsstoringen 
P 34 17. Kerncentrales, evacuatie, jodiumpillen en rampenplannen 
P 36 18. Vragen bij veiligheid ontwerp 
P 37 19. Eemshaven blijft op lijst kerncentrales 
P 38 20. Kernenergie een onverzekerbaar risico  
P 39 21. Kernenergie is duur 
P 44 22. Andere kernenergiecentrales: thorium en kernfusie