Publication Laka-library:
2004 jaarverslag ECN

AuthorECN
1-01-8-50-75.pdf
Date2006
Classification 1.01.8.50/75 (PETTEN RESEARCH LOCATION - NRG/ECN/RCN - GENERAL)
Front

From the publication:

INHOUDSOPGAVE1.  VOORWOORD                    2

2.  INLEIDING                    4

3.  ONDERZOEK
3.1  Beleidsstudies                 12
3.2  Energie Efficiency in de Industrie       14
3.3  Duurzame energie in de gebouwde omgeving    20
3.4  Zonne-energie                 24
3.5  Windenergie                  28
3.6  Biomassa                    32
3.7  Schoon Fossiel                 36
3.8  Brandstofceltechnologie            42
4.  TECHNOLOGISCHE SERVICES & CONSULTANCY     46

5.  VEILIGHEID & MILIEU IN 2004          48

6.  PERSONEEL                   52

7.  NUCLEAIRE TECHNOLOGIE             56

8.  RAAD VAN TOEZICHT, MANAGEMENT EN ADVIESRADEN  62

9.  JAARREKENING                  67
                             1
VOORWOORD
    Het Energieonderzoek Centrum Nederland viert     Na een volledige input financiering de eerste
    in 2005 haar vijftigjarig bestaan. Oorspronkelijk   vijfentwintig jaar is ECN in de jaren tachtig de
    hield het ECN (toen nog: RCN) zich bezig met     markt opgegaan. In de jaren negentig is dit be-
    onderzoek naar het vreedzaam gebruik van kern-    leid voortgezet, waarbij in toenemende mate op-
    energie. Door de jaren heen zijn onder invloed    drachten van derden werden verkregen en het
    van oliecrises en veranderingen in het beleid van   onderzoek steeds meer door de vraag werd ge-
    de overheid steeds meer onderzoeksonderwerpen     stuurd. De commissie Wijffels beveelt nu aan ook
    aan het programma van ECN toegevoegd. Voor-      de laatste stap te zetten en de overheid puur te
    beelden hiervan zijn het kolen- en windonderzoek   positioneren als een klant die opdrachten verleent