Publication Laka-library:
NRG en de Kernenergiewet. Ontwikkelingen. op het bedrijfsterrein 'Nucleair Onderzoek Centrum' te Petten. Uitleg voor omwonenden

AuthorNRG
1-01-8-50-77.pdf
DateApril 2001
Classification 1.01.8.50/77 (PETTEN RESEARCH LOCATION - NRG/ECN/RCN - GENERAL)
Front

From the publication:

 NRG en de KERNENERGIEWET

  Ontwikkelingen op het bedrijfsterrein
 ‘Nucleair Onderzoek Centrum’ te Petten       Tekst en uitleg
voor omwonenden en andere geïnteresseerden        april 2001
                       1
Missie
NRG verleent expertise en diensten, die zijn gericht op een veilig,
ecologisch verantwoord en efficiënt gebruik van nucleaire installaties.
Daarnaast ontwikkelt en past NRG expertise toe in niet-nucleaire
markten.
2
VOORWOORD

Tussen de toppen van de Pettemer duinen is de koepel van een kleine
kernreactor zichtbaar. Die onderzoekreactor staat er ondertussen al veertig
jaar. Nadat Nederland was gaan twijfelen aan de merites van kernenergie
voor de productie van elektriciteit is het nucleaire programma in Petten
steeds meer gericht op andere toepassingen van de nucleaire kennis en kunde,
in het bijzonder op toepassing in de medische sector. De reactor is nog
steeds een reactor voor onderzoek, maar ondertussen wordt toch de helft
van de capaciteit ingezet voor de productie van ‘medische’ radio-isotopen.
Dat is niet gering. Inmiddels ontstaat driekwart van alle radioactieve stof-
fen die in Europese ziekenhuizen worden gebruikt in die reactor in Petten.

De nucleaire activiteiten van ECN zijn eind 1998, samen met de nucleaire
activiteiten van KEMA, ondergebracht in een v.o.f. met de naam Nuclear
Research and consultancy Group (NRG). NRG heeft vestigingen in Arnhem
en in Petten, maar de nucleaire installaties staan alleen in Petten. De ver-
gunningen die nodig zijn voor het bedrijven daarvan staan nog op naam
van ECN. Naast een nieuwe tenaamstelling vraagt NRG ook enkele
verbredingen aan van de vergunningen voor nieuwe activiteiten die uit zijn
missie voortspruiten. Een dynamisch en energiek kennisbedrijf wil zijn
onderzoek en zijn installaties immers regelmatig aanpassen. Omdat de for-
mele vergunningsaanvragen tamelijk omvangrijk en ingewikkeld zijn ge-
ven wij in dit boekje compacte en toelic