Publication Laka-library:
NRG Jaarverslag 2013

AuthorNRG
1-01-8-50-96.pdf
DateDecember 2014
Classification 1.01.8.50/96 (PETTEN RESEARCH LOCATION - NRG/ECN/RCN - GENERAL)
Front

From the publication:

NRG Jaarverslag 2013

Voorwoord
2013 was een bijzonder lastig jaar in het bestaan van NRG.
Dit heeft grote impact gehad voor alle stakeholders van
NRG. Het jaar begon met een reactor die sinds november
2012 niet in bedrijf was wegens een afwijking in het
koelsysteem. Na de herstart in juni 2013 hebben we in de
zomermaanden drie bestralingscycli met de Hoge Flux
Reactor uitgevoerd voordat wij de reactor in oktober
opnieuw niet hebben opgestart, onder meer vanwege een
geconstateerde afwijking in een regelstaaf die de reactor
bedient. Nadat er ook enkele andere organisatorische en
procedurele incidenten waren, heb ik op 15 november 2013
besloten alle nucleaire installaties veilig en verantwoord
uit bedrijf te nemen. Het is namelijk mijn overtuiging dat
een bedrijf dat risicovolle installaties opereert, alleen kan
werken als de veiligheid voor medewerkers en omgeving
boven elke twijfel verheven is.
Vervolgens hebben wij drie maanden de tijd genomen
voor ons Return-to Service-programma. We hebben alle
installaties geïnspecteerd, mogelijke risico’s geïdentificeerd
en geanalyseerd en daarna verbeteringen in techniek,
organisatie en procedures doorgevoerd. Inmiddels zijn
vanaf 15 februari 2014 alle nucleaire installaties – na
‘verklaringen van geen bezwaar’ van de Kernfysische Dienst
– ook weer veilig en verantwoord in bedrijf genomen.
Het is overigens ook zo dat andere activiteiten van
NRG op het gebied van consultancy en advisering,
stralingsbescherming, in-service inspecties in 2013
succesvol zijn door gelopen. Het is het afgelopen jaar bij
NRG niet alleen kommer en kwel geweest. Management en
medewerkers van deze business units hebben hun beoogde
doelstellingen behaald.
De gebeurtenissen met de nucleaire installaties bevestigden
voor mij nog eens de uitkomsten van een asset integrity
assessment dat wij in het voorjaar van 2013 hebben laten
uitvoeren naar de status van de nucleaire installaties.
Uit dat onderzoek bleek dat een aantal installaties het
einde van de economische leve