Publication Laka-library:
COVRA Jaarrapport 2016

AuthorCOVRA
1-01-9-10-43.pdf
DateMay 2017
Classification 1.01.9.10/43 (COVRA INTERIM WASTE STORAGE - GENERAL)
Front

From the publication:

Jaarrapport 2016
CENTRALE ORGANISATIE VOOR RADIOACTIEF AFVAL (COVRA) N.V.
Gebruikte foto’s geven een impressie van de bouw van het VOG2 weer


CENTRALE ORGANISATIE VOOR RADIOACTIEF AFVAL
De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) N.V.,
is in 1982 opgericht. Het doel van de vennootschap is een bijdrage te
leveren aan de duurzame bescherming van het milieu, door blijvend
en bedrijfsmatig te voorzien in de zorg voor radioactief afval en mede
daarvoor in aanmerking komende radioactieve stoffen en voorwerpen.
Alle aandelen in COVRA zijn in handen van de Staat.

COVRA is statutair gevestigd te Middelburg en ingeschreven in het
Handelsregister te Middelburg onder nummer 22029665.

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarrapport 2016 van COVRA. 
 
Was 2015 nog een overgangsjaar waarin we onze ambi- 
ties en doelen hebben uiteengezet in het Blauwe Boekje; 
2016 kan beschouwd worden als het eerste jaar waarin 
die ambities meer concreet worden ingevuld. We zijn 
verder gegaan op de ingeslagen route van professio-
nalisering: veiligheid, planmatig werken, structuur. De 
organisatie is versterkt met nieuwe medewerkers, het 
functiegebouw is weer “up to date” en er is een nieuwe 
CAO afgesloten. Ook op het technisch operationele vlak 
zijn grote stappen gezet. Zo zijn er nieuwe systemen in 
bedrijf genomen, is er groot onderhoud uitgevoerd en 
zijn er nieuwe verpakkingsconcepten voor onze klanten 
geïntroduceerd. We hebben 2016 kunnen afsluiten zon- 
der milieu of nucleaire incidenten. 
 
Daarnaast is 2016 een jaar geweest waarin de nucleaire 
sector in haar geheel onderwerp van gesprek is geweest 
in de Tweede Kamer en in de media; voornamelijk gericht 
op de veiligheid van de kerncentrales in België, het his-
torisch afval dossier bij ECN in Petten en de bedrijfstijd
van de EPZ kerncentrale. COVRA heeft hier, door haar
transparante werkwijze en open houding in interviews en
rondleidingen van de pers op onze locatie, een positieve
bijdrage aan kunnen leveren.

Met de start van de bouw van het nieuwe opslaggebouw
voor verarmd uranium en de start van de uitbreiding van
het opslaggebouw voor hoog radioactief afval leggen
we het fundament voor de nabije toekomst. Zodat er
de verzekering is dat radioactief afval veilig bij COVRA
opgeslagen kan worden. Het opslaggebouw voor ver-
armd uranium zal, vergelijkbaar met het opslaggebouw
voor hoog radioactief afval, ook uitgevoerd worden
als een kunstwerk om het onderwerp van omgaan met
radioactiviteit bespreekbaar en toegankelijk te maken.
Het gebouw zal in Uranus blauw de grootste zonnewijzer
van Europa worden. Want radioactief afval beheer is in
essentie tijdmanagement.