Adder trefwoorden

Tijdschrift:
trefwoord omschrijving aantal artikelen
ACTIESActies m.b.t.kernenergie.4
AFVAL ALGEMEEN4
AFVAL TRANSPORT5
ASSE, DUITSLANDlocatie afvalopslag & research3
ATOOMSTAATberoepsverbod, druk om ontslag te nemen, censuur2
BESMETTINGRadioactieve besmetting1
BFSBundesamt für Strahlenschutz, Duitsland1
BOUW VAN KERNCENTRALE(installaties) internationaal + Nederland1
DUITSLANDDuitsland en voormalig West-Duitsland8
GEZONDHEID WERKarbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal1
GNSGesellschaft fuer Nuklearservice, transporteur (oa Castor)1
GORLEBEN, DUITSLANDafval opslag castor en zoutkoepels. Geen Sch. Konrad en PKA8
GRSGesellschaft fur Anlagen und Reaktorsicherheit1
GSF-GESELL.F.STRAHL.Gesellschaft fur Strahlen- und Umweltforschung, Munchen1
KOSTEN KERNENERGIEAtoom-energie kosten3
LOCATIES NIEUWE KERNINSTALLATIEOok voor installaties en nieuwe afval locaties1
MORATORIUM1
MORSLEBEN, DUITSLANDlocatie afvalopslag ondergronds1
ONDERZOEKIn de brede zin van het woord1
ONGELUKKEN RESTinclusief lekkages (ook kernwapens en onderzeeers enzo)2
OPINIE ALGEMEEN1
POLITIEK EN BELEIDmet LAND of BEDRIJFSNAAM combineren4
REPRESSIEbij processen, politieoptreden en in de gevangenis3
SLUITENdefinitief sluiten van een nucleaire installatie1
STRALING NORMEN1
VEILIGHEID ALGEMEEN1
WETGEVINGinternationale (of nationale) wetgeving over kernenergie1