de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.7.31/37 Jaarverslag 2016EPZ juli 2017
1.01.0.00/115 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ juni 2017
1.01.4.15/12 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afvalMin. I&M, ANVS juni 2017
1.01.8.53/14 NRG Historical Waste - Final documentPWC, Strategy& juni 2017
1.01.8.53/13 Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS juni 2017
1.01.8.53/16 Betreft Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS juni 2017
1.01.4.15/13 First report on the progress of implementation of the Radioactive Waste and Spent Fuel Management DirectiveEuropean Commission mei 2017
1.01.0.60/48 Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M mei 2017
1.01.0.60/47 Responsplan. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M, ANVS april 2017
1.01.0.03/37 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016ANVS april 2017
1.01.0.60/51 Factsheet JodiumprofylaxeMin.VWS maart 2017
1.01.8.53/12 Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van AanpakNRG februari 2017
1.01.4.30/71 Structuurvisie Ondergrond. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie Mer februari 2017
1.01.2.12/44 Pallasreactor. Tussen krimpende vraag en groeiende capaciteitLaka, H.vd Keur februari 2017
1.01.8.55/16 Pallasreactor. Tussen krimpende vraag en groeiende capaciteitLaka, H.vd Keur februari 2017
1.01.4.10/21 Basiskennis kernafval en kernenergie (versie dec. 2016)H.Damveld december 2016
1.01.8.53/17 Veiligheidsrapport Kernenergiewetvergunning NRG-Petten. Deel 1 Algemeen & Centrale voorzieningen NRG november 2016
1.01.8.20/71 Rapport validatie financiële situatie, risico- en scenarioanalyse DELTA en EPZBureau Roland Berger oktober 2016
1.01.8.20/69 Kerncentrale Borssele. Analyse van de financiële situatie van de centraleSpring Associates oktober 2016
1.01.8.20/70 Rapport betreffende de validatie van de onderliggende aannames m.b.t. de operationele kosten en kosten van mogelijke sluitingsscenarios van de kerncentrale BorsseleT.Holtkamp, W.J.Laman, H.A.Selling september 2016
1.01.8.56/12 Reactienota Mededelingsnotitie plan-MER PallasGemeente Schagen september 2016
1.01.8.56/11 Advies reikwijdte en detailniveau van het Milieueffectrapport bij bestemmingsplan Pallas-reactor PettenGemeente Schagen september 2016
1.01.0.00/113 Convention on Nuclear Safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingANVS augustus 2016
1.01.0.00/114 Nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland - Inventarisatie en relatie met publieke belangenTechnopolis group juli 2016
1.01.8.50/100 ECN/NRG business case assessmentStrategy&, PWC juli 2016
1.01.8.23/32 Revisievergunning Kerncentrale Borssele (10EVA13)ANVS juli 2016
1.01.0.03/36 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015ANVS juni 2016
1.01.8.50/101 Toekomstscenario's ‘ECN Duurzaam’ eindrapportage Min. EZ, Berenschot juni 2016
1.01.7.31/36 Jaarverslag 2015EPZ juni 2016
1.01.4.10/28Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oudHerman Damveld juni 2016