de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.10/30 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. I&M oktober 2017
1.01.7.31/37 Jaarverslag 2016EPZ juli 2017
1.01.0.00/115 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ juli 2017
1.01.0.00/116 Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016Min. EZ, RVO juni 2017
1.01.8.55/17 Propositie Energy & Health Campus EuropeECN, NRG, Pallas, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord juni 2017
1.01.4.15/12 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afvalMin. I&M, ANVS juni 2017
1.01.8.53/14 NRG Historical Waste - Final documentPWC, Strategy& juni 2017
1.01.8.53/13 Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS juni 2017
1.01.8.53/16 Betreft Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS juni 2017
1.01.8.54/03 Definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. ten behoeve van wijzigingen in verband met de conversie van HEU naar LEU bij de MPFANVS, Min. I&M mei 2017
1.01.8.54/02 Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie mer mei 2017
1.01.4.15/13 First report on the progress of implementation of the Radioactive Waste and Spent Fuel Management DirectiveEuropean Commission mei 2017
1.01.0.60/48 Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M mei 2017
1.01.0.60/47 Responsplan. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M, ANVS april 2017
1.01.0.03/37 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016ANVS april 2017
1.01.0.60/51 Factsheet JodiumprofylaxeMin.VWS maart 2017
1.01.8.53/12 Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van AanpakNRG februari 2017
1.01.4.30/71 Structuurvisie Ondergrond. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie Mer februari 2017
1.01.2.12/44 Pallasreactor. Tussen krimpende vraag en groeiende capaciteitLaka, H.vd Keur februari 2017
1.01.8.55/16 Pallasreactor. Tussen krimpende vraag en groeiende capaciteitLaka, H.vd Keur februari 2017
1.01.4.10/21 Basiskennis kernafval en kernenergie (versie dec. 2016)H.Damveld december 2016
1.01.8.53/17 Veiligheidsrapport Kernenergiewetvergunning NRG-Petten. Deel 1 Algemeen & Centrale voorzieningen NRG november 2016
1.01.8.20/71 Rapport validatie financiële situatie, risico- en scenarioanalyse DELTA en EPZBureau Roland Berger oktober 2016
1.01.8.20/69 Kerncentrale Borssele. Analyse van de financiële situatie van de centraleSpring Associates oktober 2016
1.01.8.20/70 Rapport betreffende de validatie van de onderliggende aannames m.b.t. de operationele kosten en kosten van mogelijke sluitingsscenarios van de kerncentrale BorsseleT.Holtkamp, W.J.Laman, H.A.Selling september 2016
1.01.8.56/12 Reactienota Mededelingsnotitie plan-MER PallasGemeente Schagen september 2016
1.01.8.56/11 Advies reikwijdte en detailniveau van het Milieueffectrapport bij bestemmingsplan Pallas-reactor PettenGemeente Schagen september 2016
1.01.0.00/113 Convention on Nuclear Safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingANVS augustus 2016
1.01.0.00/114 Nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland - Inventarisatie en relatie met publieke belangenTechnopolis group juli 2016
1.01.8.50/100 ECN/NRG business case assessmentStrategy&, PWC juli 2016