de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.0.03/38 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017ANVS juni 2018
1.01.0.60/53 Opvolging aanbevelingen rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’Onderzoeksraad voor veiligheid juni 2018
1.01.0.60/52 Samenwerken aan nucleaire veiligheid Een onderzoek naar de samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland inzake de kerncentrales in de grensgebiedenOnderzoeksraad voor veiligheid januari 2018
1.01.0.00/115 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ juli 2017
1.01.0.00/116 Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016Min. EZ, RVO juni 2017
1.01.0.60/48 Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M mei 2017
1.01.0.60/47 Responsplan. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M, ANVS april 2017
1.01.0.03/37 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016ANVS april 2017
1.01.0.60/51 Factsheet JodiumprofylaxeMin.VWS maart 2017
1.01.0.00/118 The Netherlands. Short Country ReportE.Berkers, HONESt februari 2017
1.01.0.00/113 Convention on Nuclear Safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingANVS augustus 2016
1.01.0.00/114 Nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland - Inventarisatie en relatie met publieke belangenTechnopolis group juli 2016
1.01.0.03/36 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015ANVS juni 2016
1.01.0.60/46 Risicocommunicatie over stralingsongevallen en de verspreiding van jodiumtablettenRIVM, L.Claassen januari 2016
1.01.0.60/49 Stralingsincidenten veiligheidsregio's. AchtergrondinformatieInstituut Fysieke Veiligheid (IFV) januari 2016
1.01.0.03/35 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014ANVS juni 2015
1.01.0.60/43 Nationaal crisisplan StralingsincidentenMin. EZ, Min. IL&T september 2014
1.01.0.03/34 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2013Min.IL&T, KFD mei 2014
1.01.0.40/35 Nationaal beleid stralingsbescherming en nucleaire veiligheid 2014Min. EZ 2014
1.01.0.00/103 Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghoudersMin. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid november 2013
1.01.0.40/36Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghouders (vetrouwelijk)Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid, Min. EZ november 2013
1.01.0.60/45Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response.B.Kolen oktober 2013
1.01.0.03/33 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2012Min.IL&T, KFD september 2013
1.01.0.00/112 Convention on Nuclear Safety (CNS) National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. EZ juli 2013
1.01.0.23/31 Evaluatie Derde Structuurschema elektriciteitsvoorziening. EindrapportECN, Kwink groep juni 2013
1.01.0.00/111 Kerncentrale beleid in Nederland vs Duitsland. Een verklarend onderzoek naar waarom Nederland na de ramp in Fukushima een kerncentrale liet bijbouwen terwijl Duitsland alle kerncentrales liet sluitenDanja von Salisch april 2013
1.01.0.60/42 'Fukushima' Lessen voor medewerkers en besturen van de hulpverlenende dienstenKernongevallenbestrijding Veiligheid februari 2013
1.01.0.03/32 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2011 Min.IL&T, KFD januari 2013
1.01.0.30/01 Lokale detectie-efficientie van de gamma-detectoren. NMR-meetpostenP.N.den Outer, RIVM december 2012
1.01.0.40/34 Stralingsbescherming vanuit stelselperspectief. Evaluatie van het Nederlandse stralingsbechermingsbeleid Berenschot november 2012