de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.15/20Nationale radioactief afval inventarisatieCOVRA, E.Burggraaff, J.Welbergen, E.Verhoef oktober 2022
1.01.4.15/21Radioactieve rest- en afvalstromen in Nederland - Een inventarisatieRIVM, M. van der Schaaf, P.D.B.M. Bekhuis, L.H.A. Boudewijns oktober 2022
1.01.4.15/19Evaluatie Radioactief afval - Een evaluatie van de Nota Radioactief afval en het Nationaal Programma Radioactief afvalBerenschot, Oostdijk, van Polen, Thijssen februari 2022
1.01.4.15/18Nuclear waste management in the EU – Implementation of directive 2011/70/EURATOM Assessment reportG.Mraz, Patricia Lorenz januari 2022
1.01.4.15/17National report for the Council Directive 2011/70/EuratomMin. I&W, ANVS juli 2021
1.01.4.30/81Radioactief afval. Waar laten we het?Peter Löhnberg juli 2021
1.01.4.30/78Overall research programme and work programme for 2020-2025COVRA, Technopolis group, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie, J.Bartol, M.Vuorio november 2020
1.01.4.10/31Joint convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingMin. I&W oktober 2020
1.01.4.30/77Radioactief afval - waar laten we het?Peter Löhnberg oktober 2020
1.01.4.10/33Factors Affecting the Influence of Local Movements and Non-Governmental Organisations in Nuclear Waste Policy-MakingR.Verwaaijen juni 2019
1.01.4.15/16National report for the Council Directive 2011/70/EURATOMANVS augustus 2018
1.01.4.30/80Naar een continu onderzoeksprogramma voor de eindberging van radioactief afvalTechnopolis group juni 2018
1.01.4.15/15Diepgravende Dialogen, Bouwen aan Vertrouwen Eindrapportage Kwartiermaker Eindberging radioactief afval en verbruikte splijtstoffenJ.P. van Soest mei 2018
1.01.4.30/75Eindberging hoogradioactief afval met diepe boorgaten bij de kerncentrale BorsseleL.van de Vate april 2018
1.01.4.30/76An Initial Safety Case for disposal of Dutch radioactive wasteE.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie april 2018
1.01.4.30/74Van afval naar berging, tijd voor verantwoordelijkheidAdviesgroep OPERA januari 2018
1.01.4.30/72OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie december 2017
1.01.4.30/73Summary OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie december 2017
1.01.4.10/30Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. I&M oktober 2017
1.01.4.30/79Structuurvisie Ondergrond. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daaropCommissie MER juli 2017
1.01.4.15/12Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afvalMin. I&M, ANVS juni 2017
1.01.4.15/13First report on the progress of implementation of the Radioactive Waste and Spent Fuel Management DirectiveEuropean Commission mei 2017
1.01.4.30/71Structuurvisie Ondergrond. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapportCommissie Mer februari 2017
1.01.4.10/21Basiskennis kernafval en kernenergie (versie dec. 2016)H.Damveld december 2016
1.01.4.10/28Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oudH.Damveld juni 2016
1.01.4.15/10Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffenMin. I&M juni 2016
1.01.4.15/11National report for the Council Directive 2011/70/EURATOM establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste.ANVS mei 2016
1.01.4.30/70Diepe Boorgaten voor de geologische berging van hoogradioactief afval in NederlandTNO april 2016
1.01.4.15/09Reactie op het toetsadvies van de Commissie m.e.r. en de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffenANVS december 2015
1.01.4.15/08Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Toetsingsadvies over het ontwerpprogramma Commissie MER november 2015