de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.8.56/15Raadsinformatieavond Bestemmingsplan en Plan-MER PallasGemeente Schagen, Pallas februari 2018
1.01.8.56/13 Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG oktober 2017
1.01.8.56/14 Samenvatting Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG oktober 2017
1.01.8.56/12 Reactienota Mededelingsnotitie plan-MER PallasGemeente Schagen september 2016
1.01.8.56/11 Advies reikwijdte en detailniveau van het Milieueffectrapport bij bestemmingsplan Pallas-reactor PettenGemeente Schagen september 2016
1.01.8.56/10 Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen. Advies over reikwijdte en detailniveau over het milieueffectrapportCommissie MER april 2016
1.01.8.56/09 Mededelingsnotitie plan-MER. OpenbaarPallas januari 2016
1.01.8.56/08 Advies Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Nieuwe onderzoeksreactor 'PALLAS'Min. I&M oktober 2015
1.01.8.56/07 Samenvatting Zienswijzen Onderzoeksreactor PallasMin. I&M oktober 2015
1.01.8.56/06 Nieuwe onderzoeksreactor Petten. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie mer augustus 2015
1.01.8.56/05 Mededelingsnotitie MilieueffectrapportagePallas mei 2015
1.01.8.56/03 Samenvatting zienswijzen en adviezen Onderzoeksreactor PallasMin. VROM juni 2010
1.01.8.56/04 Richtlijnen Milieueffectrapport: Nieuwe onderzoeksreactor ’Pallas’Min. VROM juni 2010
1.01.8.56/02 Onderzoeksreactor Pallas: Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapportCommissie Mer februari 2010
1.01.8.56/01 Pallas Startnotitie; bouwen aan gezondheidszorg & energievoorzieningNRG, Pallas november 2009