de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
6.01.4.30/01Verzwakking van intensiteit van elektronenstraling door materie
6.01.4.30/32Beleidsnotitie normstelling straling mei 1989
6.01.4.30/04Kernenergie, fysische en chemische achtergrondAO-reeks, J.D.Fast november 1977
6.01.4.30/10Straling in samenleving. Bronnen, effecten en toepassingen van ioniserende stralingAten, v Buul 1981
6.01.4.30/31Toelaatbare doses ioniserende stralingAtoomenergie en haar toepassingen augustus 1973
6.01.4.30/39Ionising radiations regulations 1985BNFL 1986
6.01.4.30/06StrahlenBodo Manstein 1979
6.01.4.30/09Das Bundesamt für StrahlenschutzBundesamt für Strahlenschutz oktober 1991
6.01.4.30/30Nota. Omgaan met risico's van stralingCentrale Raad Milieuhygiene augustus 1990
6.01.4.30/63Themengruppe "Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Konkretisierung der Strahlenschutzgrundsatze"D.Teufel september 1979
6.01.4.30/28Verordening (Euratom) nr.3954/87 van raadEEG december 1987
6.01.4.30/29Zittingsdocumenten Europees ParlementEEG 1987
6.01.4.30/19Straling. Mag het ietsje meer zijn?Els de Groen 1987
6.01.4.30/50Voorlichting van het publiek over Europese stralingsbeschermingsnormenEuropean Commission november 1996
6.01.4.30/51Voorstel voor een RICHTLIJN VOOR DE RAAD betreffende de bescherning van personen tegen de gevaren van ioniserende straling ivm blootstelling om medische redenen, ..European Commission september 1996
6.01.4.30/52Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de bescherming van personen tegen de gevaren van ioniserende straling ivm blootstelling om medische redenen, ..European Commission november 1995
6.01.4.30/56Standing conference on health and safety in the nuclear ageEuropean Commission november 1996
6.01.4.30/58Rechtsvorschriften Richtlinie 96/29/EuratomEuropean Commission juni 1996
6.01.4.30/59Legislazione Direttiva 96/29/EuratomEuropean Commission juni 1996
6.01.4.30/60Legislaçao Directiva 96/29/EuratomEuropean Commission juni 1996
6.01.4.30/61Legislación Directiva 96/29/EuratomEuropean Commission juni 1996
6.01.4.30/62Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίεςEuropean Commission juni 1996
6.01.4.30/672001 Recommodations of the European Committee on Radiation RiskEuropean Commission 2001
6.01.4.30/26Radiation and youEuropean Communities
6.01.4.30/57Legislation Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basis safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiationEuropean Communities juni 1996
6.01.4.30/48Richtlijn 96/29/EURATOM tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de bevolking en de werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevarenEuropean Parliament mei 1996
6.01.4.30/49Council Directive 96/29/Euratom laying down basic safety standards for the protection of the health of the workers and the general public against the dangers arising from ionising radiationEuropean Parliament mei 1996
6.01.4.30/70Grijsboek inzake normen voor radioactieve stoffen en stralingG.Nooteboom september 1986
6.01.4.30/71Hoe veilig is veilig genoegG.Nooteboom november 1985
6.01.4.30/34Klasse-indeling van lozingsnormen voor radionuclidenlab'sGezondheidsraad 1985