de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
6.01.8.07/03Verslag over tenuitvoerlegging in lid-staten van richtlijn 92/3/Euratom van 3 Febr. 1992 betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen tussen lid-staten en naar en vanuit de gemeenschapEuropean Commission mei 1995
6.01.8.07/04Stralingsbescherming voor vervoer van radioactieve stoffenEuropean Commission 1994
6.01.8.07/01Rule to achieve compatibillity with transport regulations of IAEAUS NRC augustus 1983
6.01.8.07/02Regulations Governing the Transport of Radioactive MaterialsNEA 1980