de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
6.01.8.25/02 Kernenergiewet-vergunning verleend aan Railion Nederland NV voor binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en vervoer over spoor van splijtstof in de vorm van gecompacteerd metallisch radioactief afval, van AREVA NC naar COVRAMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW, Min. VW februari 2009
6.01.8.25/01Risico berekening transport HFR elementen (naar COVRA)R.Jansma, van Hienen, NRG april 1999