Publicatie Laka-bibliotheek:
Risico's van het militaire gebruik van verarmd uranium

AuteurLaka, H.vd Keur
1-01-2-12-10.pdf
Datumjuni 1998
Classificatie 1.01.2.12/10 (LAKA (VML.KERNENERGIEARCHIEF))
Voorkant

Uit de publicatie:

        Risico's van
     het militair gebruik van
     verarmd uranium wapens
         Brochure over lezingen-cyclus Henk van der Keur
              Uitgave van Rode Emma 1998
Stichting Laka
1998
        INHOUD1- Radioactieve slagvelden  -   -   -    -  -  3

2- Irak: 8 jaar VN-Embargo -     -   -    -  -  9

3- Militair gebruik van verarmd uranium   -    -  -  11

4- Proliferatie van wapensystemen  -   -    -  -  13

5- Verarmd uranium en de Bijlmerramp    -    -  -  16Bijlages over verarmd uranium:    -   -    -  -  19

1- Herkomst & eigenschappen

2- Straling

3- Verspreiding van stofdeeltjes

4- Afval of grondstof

5- Veiligheidsmaatregelen bij militaire ongevallen


Geraadpleegde literatuur   -   -   -    -  -  23
                           2
RADIOACTIEVE SLAGVELDEN
Ruim zeven jaar na de Golfoorlog lijden 100.000 Golfoorlogveteranen aan onbekende ziektes. Dit
zogenaamde Golfoorlogsyndroom heeft nog altijd geen algemeen geaccepteerde leer van de oorzaken,
diagnose of behandeling. Er zijn een aantal factoren die mogelijk bij deze ziektes zijn betrokken. Het is
belangrijk dat de uitwerking van elk van deze factoren wordt vastgesteld. Welbeschouwd blijken ook
Iraakse burgers, vooral kinderen, aan het Golfoorlogsyndroom te lijden. Er zijn gewichtige
vraagstukken over de beperking van voedsel en medicijnen aan Irak, maar het willens en wetens
veroorzaken van chronische ziektes en misvormde nakomelingen onder burgers is totaal
onaanvaardbaar.
Veel mogelijke oorzaken van het Golfoorlogsyndroom zijn voorgesteld. Ten eerste waren er de
vaccins, bedoeld als bescherming tegen chemische en biologische strijdmiddelen. Dan is er de rook en
chemische verontreinigers, vrijgekomen door de voortdurend brandende oliebronnen. De Oude Wereld
Leishmanias, een parasitische ziekte overgebracht doo