Publicatie Laka-bibliotheek:
Bodemonderzoek voormalig Nikhef-terrein

AuteurLaka
1-01-2-12-11.pdf
Datummaart 1999
Classificatie 1.01.2.12/11 (LAKA (VML.KERNENERGIEARCHIEF))
Voorkant

Uit de publicatie:

         BODEMONDERZOEK VOORMALIG
           NIKHEF-TERREIN


         Een beoordeling door de stichting Laka
Stichting Laka
maart 1999
                 INHOUDSOPGAVE
Inleiding                   3

1. Voorfase onderzoek             4

2. Het onderzoek; de resultaten        5
    2.1 Watermonsters           5
    2.2 Bodemmonsters           5
    2.3 Survey-metingen          6
    2.4 Samenvatting uitkomsten metingen  8

3. Conclusies en aanbevelingen         9

Literatuur                   11
2
INLEIDING

In 1946 werd aan de Oosterringdijk in Amsterdam het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek
opgericht. Dit is later overgegaan in het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge
Energiefysica (NIKHEF). In beide instituten is bij het onderzoek gewerkt met radioactieve
stoffen. Toen het NIKHEF in 1996 verhuisde naar het complex aan de Kruislaan bleek er in
de oude gebouwen een aantal besmettingen aanwezig.

De stichting Laka is door het Wijkopbouworgaan Watergraafsmeer en de Kerngroep
Milieudefensie Zeeburg gevraagd advies te geven rond de geplande sloop. In augustus 1996
werd er onaangekondigd met voorbereidende sloopwerkzaamheden begonnen en bleken de
gebouwen vrij toegankelijk, inclusief de besmette ruimtes. Dit leidde tot onrust in de
omgeving, waarna de sloopwerkzaamheden werden stilgelegd.

In overleg met het Gemeentelijk Grondbedrijf, de formele eigenaar van het terrein en de
gebouwen, werd een nieuwe procedure afgesproken. Het Laka werd nauwer bij de geplande
sloop betrokken en kon in oktober een aantal malen bij het verwijderen van radioactieve
besmettingen aanwezig zijn. Toen de radioactieve resten in de gebouwen verwijderd waren
kon de echte sloop van het complex beginnen. Omstreeks juni 1997 waren de laatste
bovengrondse gebouwen gesloopt. De kelders werden niet verwijderd. Een nieuwe