Publicatie Laka-bibliotheek:
ITAL Wageningen: atoomenergie in de landbouw

AuteurLaka, R.J.vd Berg
1-01-2-12-21.pdf
Datumfebruari 2002
Classificatie 1.01.2.12/21 (LAKA (VML.KERNENERGIEARCHIEF))
Voorkant

Uit de publicatie:

    ITAL Wageningen:
    atoomenergie in de
      landbouw
     Het ontstaan, de schoonmaak en de kraak
van het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de
            Landbouw


  Een rapport over de historie van het ITAL en het
   Proefbedrijf Voedselbestraling te Wageningen.
  Met speciale aandacht voor de verwijdering van
  radioactieve besmettingen en de stralingsrisico's
         voor een groep krakers.
            Stichting Laka
            Februari 2002
                              1
INHOUDSOPGAVE


Inleiding                      3

1. Geschiedenis ITAL/BARN/PROVO

1.1 ITAL                       5
1.2 Biologisch Agrarische Reactor Nederland (BARN)  7
1.3 Proefbedrijf Voedselbestraling          10


2. Schoonmaakwerkzaamheden

2.1 Omgaan met radioactieve stoffen         13
2.2 Einde ITAL                    14
2.3 Schoonmaakwerkzaamheden 1993/1994        15
2.4 Schoonmaakwerkzaamheden 1997/1998        16
2.5 BARN ontmanteling                18
2.6 PROVO                      20
2.7 Lysimeter                    21


3. Van leegstand naar sloop

3.1 Nieuwe huurder?                 23
3.2 Gekraakt                     24
3.3 Vondst radioactieve bron             25
3.4 Stralingsrisico’s                29
3.5 Ontruiming                    32


4. Samenvatting                   34


Bijlage I: plattegrond ITAL/PROVO complex      38
Bijlage II: overzichtsfoto              39
Bijlage III: doorsnede BARN-reactor         40
2
INLEIDING

In augustus 2001 werd de stichting Laka benaderd door een aantal mensen die van plan waren het
leegstaande complex van het voormal