Publicatie Laka-bibliotheek:
Jan Swammerdam instituut; Onderzoek vrijgave van radioactieve besmetting

AuteurLaka, R.J.vd Berg
1-01-2-12-26.pdf
Datumapril 2003
Classificatie 1.01.2.12/26 (LAKA (VML.KERNENERGIEARCHIEF))
Voorkant

Uit de publicatie:

JAN SWAMMERDAM INSTITUUT
Onderzoek naar de vrijgave van radioactieve besmettingen
Een onderzoek in opdracht van
woningcorporatie Het Oosten en Mentrum
geestelijke gezondheidszorg Amsterdam


Stichting Laka
Robert Jan van den Berg
April 2003
INHOUDSOPGAVE


1. Inleiding           2

2. Geschiedenis          3

3. Vrijgave 1985, controle 1996
  en afvalwatertanks       5

4. Metingen stichting Laka 2003  10

5. Samenvatting en conclusies   12
                    1
1. INLEIDING

Begin februari 2003 werd de stichting Laka benaderd door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs
met het verzoek advies uit te brengen over de mogelijke stralingsrisico’s bij de sloop van het
voormalige Jan Swammerdam Instituut aan de 1e Constantijn Huygensstraat 20 in Amsterdam.
Cauberg-Huygen (dhr. A. Bleumink) verzorgt voor de ontwikkelaars/eigenaren, woningcorporatie Het
Oosten en Mentrum geestelijke gezondheidszorg Amsterdam, de milieuhygiënische coördinatie bij de
geplande (her)ontwikkeling van het terrein Wilhelmina Gasthuis Oost.

In het verleden (1964-1984) zijn er bij het onderzoek in het Jan Swammerdam Instituut
werkzaamheden verricht met radioactieve stoffen. Deze werkzaamheden vonden plaats in speciaal
daarvoor ingerichte isotopenlaboratoria op de 1e, 3e en 4e verdieping. Daarnaast waren er in de kelder
enkele ruimtes ingericht voor de inzameling van radioactief afvalwater, de opslag van (vast en
vloeibaar) radioactief afval en besmette proefdierkadavers. Toen men de werkzaamheden op het
instituut had beëindigd zijn er in 1984/1985 diverse ruimtes gecontroleerd op radioactieve
restbesmettingen. Na controles zijn de ruimtes vrijgegeven voor andere bestemmingen. Bij de
overdracht van het pand aan het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam (tegenwoordig Mentrum
geestelijke gezondheidszorg Amsterdam) is in 1996 nogmaals gecontroleerd op radioactieve
besmettingen.

Inmiddels is men bezig met de voorbereidingen tot sloop. Het Ooste