Publicatie Laka-bibliotheek:
‘Wait and see’- zienswijze Stichting Laka op het concept nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen

AuteurLaka, D.Meijers
1-01-2-12-42.pdf
Datumnovember 2015
Classificatie 1.01.2.12/42 (LAKA (VML.KERNENERGIEARCHIEF))
Voorkant

Uit de publicatie:

-Wait and see-
Zienswijze van Stichting Laka
op het Ontwerp nationale programma voor het
beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen
november 2015

1. Leeswijzer
Wait and See is geschreven als reactie op het Ontwerp nationaal programma 
voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen, door 
de ANVS kortweg het nationale programma radioactief afval genoemd. Daar 
waar in dit document het nationale programma radioactief afval of ontwerp 
nationaal programma vermeld staat, wordt hiermee het Ontwerp nationaal 
programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte 
splijtstoffen bedoeld. 
Stichting Laka dient deze publicatie in als haar zienswijze op het ontwerp 
programma. De publicatie is het best te lezen met het ontwerp nationaal 
programma bij de hand. Het ontwerp programma is beschikbaar op de site van 
de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling. 

2. Inleiding
Bij de COVRA wordt hoog radioactief afval bewaard in een fel oranje gebouw 
met daarop beroemde natuurkundige formules die symbool staan voor 
radioactief verval. Omdat haar
gebouwen de veiligste plek van Zeeland zouden zijn, stelt de COVRA ook 
gratis depotruimte beschikbaar aan Zeeuwse culturele instellingen.
Bij het bestuderen van het ontwerp nationaal programma kregen we de indruk 
dat niet het verantwoordelijke ministerie, maar afvalbeheersorganisatie 
COVRA grote delen ervan heeft
opgesteld. Natuurlijk is dat niet verbazingwekkend; de COVRA heeft 
waarschijnlijk de meeste expertise in huis op het gebied van radioactief 
afval. Tegelijkertijd zien we dat de COVRA als organisatie heel erg gericht 
is op het managen van haar public relations. En het is ook deze benadering 
die lijkt door te klinken in het ontwerp nationaal programma: Het ontwerp 
programma is vaag over de hoeveelheid kernafval afkomstig van kernenergie, 
het framed de status quo van 100 jaar niets doen als onvermijdelijk, het 
gaat niet in op reeds lang levende vragen over financiering van de 
eindberging; kortom, het probeert zo min mogelijk controverse aan te stippen.
Het is denkbaar dat deze benadering het gevolg is van bepaalde emotionele 
ervaringen van COVRA medewerkers in de jaren tachtig, toen de besluitvorming 
over de huidige interim-locatie met de nodige confrontaties gepaard ging1. 
Wellicht haalt men daarom nu graag zoveel mogelijk angels uit het debat 
vóórdat deze gaan zweren.
De problematiek van radioactief afval is echter van dien aard dat ze niet 
door de pr-afdeling mag worden afgehandeld. Het komen tot een eindberging 
voor radioactief afval vergt een serieuze politieke discussie en 
vastberadenheid in de overtuiging dat onze generatie dit probleem op 
moet lossen.