Publicatie Laka-bibliotheek:
Kan Borssele langer open blijven?

AuteurWISE
1-01-8-20-42.pdf
Datumjuli 2002
Classificatie 1.01.8.20/42 (BORSSELE - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

     Kan Borssele langer
       open blijven?Vragen naar aanleiding van het voornemen
 de kerncentrale Borssele langer open te
         houden
World Information Service on Energy (WISE)
Postbus 59636
1040 LC Amsterdam
tel:  020-6126368
fax: 020-6892179
wiseamster@antenna.nl
www.antenna.nl/wise
Inhoudsopgave:

3-    Inleiding

7-    KERNAFVAL IN NEDERLAND
7-       Inleiding
7-       De soorten
9-       Laag- en middelactief afval
9-       Hoogactief afval
11 -      Opwerking
13 -      Directe opslag
15 -      Overzicht van de problemen

19  -  NIEUWE RECHTVAARDIGING VOOR OPWERKEN: MOX GEBRUIK
19  -     De vraag naar MOX
21  -     Kan Borssele MOX inzetten ?
21  -     Gevaren MOX gebruik
23  -     Grotere kans op proliferatie door MOX
4    De atoomketen in beeld
5    Het begrip ‘radioactief afval’
     De COVRA: onze stralende vuilnisman
7    Het afval waar we niet mee zitten
10    Nieuwe Europese normen leiden tot meer kernafval
     Ontmantelingsafval
12    Schematische weergave: Opwerking / plutonium route – Directe opslag route
14    Plutonium
16    Radioactiviteit en straling
18    Internationaal verdrag verbiedt verdere opwerking
     Terrorisme, ‘dirty bombs’ en het wegraken van radioactief materiaal
20    Borssele en werkgelegenheid
22    Broeikaseffect en kernenergie
24    Is kernenergie economisch rendabel ?
Bijlagen:

25        Technische gegevens kerncentrale Borssele
26        Geschiedenis kerncentrale Borssele
28        Bedrijfsongevallen Borssele sinds 1990
30        Levensduurverlenging: veilig en betrouwbaar?
33        Het mondiale perspectief
                                      Kan Borssele langer open blijven?
Inleiding


Het besluit van de Nederlandse regering de kerncentrale Borssele lan