Publicatie Laka-bibliotheek:
De kern van de discussie. Sluiting ‘Borssele’ 2013 in het licht van de transitie naar een duurzame energiehuishouding

AuteurJ.P. van Soest, IMSA
1-01-8-20-50.pdf
Datumapril 2005
Classificatie 1.01.8.20/50 (BORSSELE - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Sluiting ‘Borssele’ 2013 in het licht van de transitie
naar een duurzame energiehuishouding

De kern van de discussie
Jan Paul van Soest - Advies voor Duurzaamheid, IMSA Amsterdam, e.a.
19 april 2005
Colofon


Jan Paul van Soest e.a. - De kern van de discussie – Sluiting Borssele 2013 in
het licht van de transitie naar een duurzame energiehuishouding. April 2005.
M.m.v. IMSA Amsterdam (Josine Kelling, Wouter van Dieren, George van
Overbeeke, Martijn Lodewijkx), CE (Frans Rooijers), ECN (Wim Sinke).
Jan Paul van Soest
Advies voor Duurzaamheid
Altena 6
2641 LB Pijnacker
T2: +31 (0)15 - 3610933
M: +31 (0)6 - 53217088
F: +31 (0)15 - 3612674
E: jpvs@jpvs.nl
                                         2
1  Aanleiding voor deze verkenning


  De discussie over het al dan niet sluiten van de kerncentrale Borssele in
  2013, is in volle hevigheid losgebarsten. In het regeerakkoord is
  vastgelegd: “De kerncentrale Borssele zal worden gesloten wanneer de
  technische ontwerplevensduur (ultimo 2013) geëindigd is”.
  Eerder, in 1994 via de motie-Vos, had de Tweede Kamer op vervroegde
  sluiting aangedrongen. Na overleg tussen de overheid en de toenmalige
  Samenwerkende Elektriciteits Productiebedrijven, SEP, is de
  sluitingsdatum bepaald op eind 2003. Na onder meer veranderingen in de
  elektriciteitssector – de SEP bestaat niet meer – en veranderingen in de
  politieke verhoudingen, is uiteindelijk de sluitingsdatum in het vigerende
  regeerakkoord op 2013 bepaald.
  In de afgelopen periode van ca. een jaar heeft Staatssecretaris drs. P. van
  Geel (Milieu), onder wie de Kernenergiewet ressorteert, een aantal
  verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden van sluiting van KCB in
  2013. Er is juridisch advies ingewonnen, en er is een schatting gemaakt
  van de bandbreedte van kosten die sluiting met zich mee zou kunnen
  brengen. Er blijkt thans geen wettelijk instrumentarium voorhand