Publicatie Laka-bibliotheek:
Inpasbaarheid energie-initiatieven Sloegebied: Deel B

AuteurMin. EL&I, Arcadis, De Groot
1-01-8-25-09.pdf
Datummaart 2011
Classificatie 1.01.8.25/09 (BORSSELE II - PZEM/DELTA - Algemeen)
Voorkant

Uit de publicatie:

INPASBAARHEID ENERGIE-INITIATIEVEN
SLOEGEBIED
DEEL B

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN
INNOVATIE
10 maart 2011
B02024/CE0/0C9/000068/ws
                            INPASBAARHEID ENERGIE-INITIATIEVEN SLOEGEBIED
Inhoud
1  Inleiding ____________________________________________________________________5 
   1.1  Aanleiding______________________________________________________________ 5 
   1.2  Doelstelling _____________________________________________________________ 5 
   1.3  Leeswijzer ______________________________________________________________ 5 


2  Uitgangspunten initiatieven __________________________________________________7 
   2.1  Sloegebied ______________________________________________________________ 7 
   2.2  C.GEN (kolenvergassingsinstallatie en elektriciteitscentrale) ___________________ 8 
      2.2.1  Inleiding _________________________________________________________ 8 
      2.2.2  Ruimtelijke inpasbaarheid __________________________________________ 9 
      2.2.3  Aansluiting op het hoogspanningsnet _______________________________ 12 
      2.2.4  Koelwater _______________________________________________________ 13 
      2.2.5  Geluid __________________________________________________________ 13 
      2.2.6  Stikstofdepositie __________________________________________________ 14 
      2.2.7  Externe veiligheid ________________________________________________ 14 
   2.3  Delta en EDF (gasgestookte elektriciteitscentrale (Sloecentrale)) _______________ 15 
      2.3.1  Inleiding ________________________________________________________ 15 
      2.3.2  Ruimtelijke inpasbaarheid _________________________________________ 15 
      2.3.3  Aansluiting op het hoogspanningsnet _______________________________ 16 
      2.3.4  Koelwater _______________________________________________________ 16 
      2.3.5  Geluid ______________