Publicatie Laka-bibliotheek:
Samenvatting zienswijzen en adviezen Tweede Kerncentrale Borssele

AuteurMin. VROM
1-01-8-26-02.pdf
Datumjuni 2010
Classificatie 1.01.8.26/02 (BORSSELE II - PZEM/DELTA - Vergunningen en procedures)
Voorkant

Uit de publicatie:

Samenvatting zienswijzen en adviezen
Tweede Kerncentrale Borssele
| Samenvatting zienswijzen en adviezen
Tweede Kerncentrale Borssele |
Colofon
                                Portefeuille Milieu
                                Directie Risicobeleid
                                Rijnstraat 8
                                Postbus 30945
                                2500 GX Den Haag

                                3 juni 2010
                                                        Pagina 2 van 27
| Samenvatting zienswijzen en adviezen
Tweede Kerncentrale Borssele |
Inhoud


1         Leeswijzer......................................................................................................... 4

2         Radioactief afval en opwerking ............................................................................ 6

3         Veiligheid .......................................................................................................... 7

4         Milieueffecten .................................................................................................... 9

5         Voorgenomen activiteit en Alternatieven ............................................................. 12

6         Energie ........................................................................................................... 14

7         Locatiekeuze en lokale omgevingsinvloeden ........................................................ 16

8         Overige zienswijzen ......................................................................................... 17

9         BIJLAGE: Lijst van insprekers en adviseurs ......................................................... 18
                                                                                                               Pagina 3 van 27
    | Samenvatting zienswijzen en adviezen
    Tweede Kerncentrale Borssele |
1   Leeswijzer    Op 29 juni 2009 is van DELTA N.V. i