Publicatie Laka-bibliotheek:
Bouw HAVA-VU te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Rapportnummer 1727-37

AuteurCommissie MER
1-01-8-53-15.pdf
Datumdecember 2007
Classificatie 1.01.8.53/15 (OLP - HISTORISCH AFVAL (Waste Storage Facility-Pluggenloods))
Voorkant

Uit de publicatie:

Bouw HAVA-VU te Petten
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
19 december 2007 / rapportnummer 1727-37

OORDEEL OVER HET MER
De Nuclear Research and consultancy Group (NRG) is belast met de bedrijfsvoering
en de commerciële exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) te Petten.
De reactor vormt radioactief afval. Het ontstane afval wordt afgevoerd naar de
Waste Storage Facility (WSF) te Petten. Hierin wordt ook ander radioactief
afval opgeslagen, ten gevolge van bijvoorbeeld bestralingen. Het laag- en 
middelactieve afval is in de loop der jaren verder afgevoerd naar de COVRA. Het
hoogradioactieve afval ligt nog in de WSF opgeslagen.
Sinds het gereedkomen van het Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslag
Gebouw (HABOG) bij COVRA in 2003 is het mogelijk om ook het hoogradioactieve
afval bij COVRA op te slaan. Hiervoor heeft het COVRA verschillende
verpakkingseisen opgesteld. Om aan deze verpakkingseisen te kunnen
voldoen, moet het hoogradioactieve afval uit de WSF opnieuw verpakt worden.
NRG heeft het voornemen om een Hoog Actief Vast Afval – Verpakkings Unit
(HAVA-VU) te bouwen op de Onderzoekslocatie Petten. In deze verpakkingsunit
zal het hoogradioactieve afval opnieuw worden verpakt, alvorens het
richting het HABOG kan worden getransporteerd. Voor de realisatie van de
HAVA-VU is wijziging van de Kern Energie Wet- vergunning (Kew-vergunning)
noodzakelijk. Ten behoeve van de besluitvorming over deze wijzingen is een
milieueffectrapport (MER) opgesteld1.