Publicatie Laka-bibliotheek:
Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor Oprichtings-statuten

AuteurPels Rijcken & Droogleever Fortuyn
1-01-8-55-10.pdf
Datummaart 2013
Classificatie 1.01.8.55/10 (PALLAS PETTEN - ALGEMEEN)

Uit de publicatie:

2.1. De stichting heeft ten doel: a. het (doen) ontwerpen en realiseren van een hoge flux reactor die bestemd is voor de medische en industriële radio-isotopenproductie en nucleair technologisch onderzoek in de gemeente Schagen (hierna: de “ Pallas- reactor ”); b. het (doen) exploiteren van de Pallas-reactor, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.