Publicatie Laka-bibliotheek:
Toetsingsadvies over de voltooiing van de kerncentrales in Khmelnitsky 2 en Rivne 4 in de Oekraïne

AuteurCommissie MER
Datumapril 1999
Classificatie 2.41.8.20/07 (OEKRAÏNE - K2/R4)

Uit de publicatie:

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over veiligheids- en milieustudies voor de voltooiing van de Kerncentrales Khmelnitsky 2 en Rivne 4 in de Oekraine. Overeenkomstig artikel 7.38g van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan. De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de consultatie onder het Verdrag van Espoo en de stellingname ten aanzien van een mogelijke investering van de EBRD in de voltooiing van de twee centrales. Zij zal gaarne vememen hoe u gebruik maakt van het advies en de aanbevelingen daarin.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.