Publicatie Laka-bibliotheek:
De Dutch Young Generation in oude en nieuwe jaar, jaarverslag

AuteurDutch Young Generation
6-06-1-20-DY01.pdf
Datum2004
Classificatie 6.06.1.20/DY01 (ATOOMLOBBY - NEDERLAND - BEDRIJVEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

KIvI-KE/NNS/DYG Secretariaat
p/a Urenco Nederland B.V.
t.a.v. Jolanda Lamain
Postbus 158, 7600 AD ALMELO
Tel.: 0546-545101
Fax.: 0546-545163
E-mail: a.lamain@urenco.nl
         De Dutch Young Generation in het oude en het nieuwe jaar
    Het nieuwe jaar 2004 is inmiddels van start gegaan en dat is een goed moment om nog even terug te
    blikken op het oude jaar en onze goede voornemens te presenteren. In 2003 werden de eerste
    activiteiten georganiseerd nadat de DYG nieuw leven is ingeblazen medio 2002. Zoals hierna zal
    blijken was dit een groot aantal activiteiten, die goed bezocht werden en die ook mochten rekenen
    op enthousiaste reacties van de leden. Een succesvol jaar dus!

    Het aantal leden is door de activiteiten en door de inspanningen van de actieve leden gegroeid tot
    meer dan 40, verdeeld over de vijf participerende nucleaire organisaties (ETNL, EPZ, NRG, TUD
    en URENCO). Daarnaast heeft de DYG succesvol samengewerkt met de Young Generation van de
    Belgian Nuclear Society en uiteraard met de ‘moeder’ verenigingen KIvI-KE en NNS. In 2004
    hopen we een verdere groei te zien van het aantal leden en proberen we onze horizon verder te
    verbreden tot onder andere het netwerk van de Europese Young Generation Network en de
    Nederlandse Young Energy Specialisten. Belangrijke aandachtspuntenpunten in 2004 zijn het
    beheer van de (leden-)administratie, de communicatie richting onze leden en de werving van
    potentiële leden.

    Dit jaarverslag bestaat uit korte verslagen van de activiteiten in 2003 en een voorlopige agenda voor
    2004. Zoals jullie zullen lezen zijn er weer voldoende interessante activiteiten en wij rekenen op
    jullie enthousiaste deelname en/of inzet!


                      Powering The Future
    “Powering The Future” is een cyclus van bezoeken aan bedrijven en instellingen binnen Nucleair
    Nederland, di