Publicatie Laka-bibliotheek:
Tsjernobyl 25 jaar na dato: 26 april 1986 - 26 april 2011

AuteurNucleair Nederland
6-06-1-20-NU05.pdf
Datumapril 2011
Classificatie 6.06.1.20/NU05 (ATOOMLOBBY - NEDERLAND - BEDRIJVEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Tsjernobyl
25 jaar na dato
26 april 1986 – 26 april 2011
                                                                            Wat er is gebeurd,
                                                                            hoe het is gebeurd,
                                                                            de gevolgen en
                                                                            de lessen die zijn
                                                                            geleerd.   Op het moment van het verschijnen van dit feitendossier heeft Japan te
   lijden onder de gevolgen van een zware aardbeving en een tsunami.           Introductie
   Door het natuurgeweld zijn ook problemen ontstaan bij enkele reactoren
   van de kerncentrale van Fukushima. Gezien de actualiteit is het niet          Er zijn maar weinig technische onderwerpen die zoveel controverse veroorzaken als
   mogelijk geweest om de gevolgen van deze gebeurtenissen in dit dossier         kernenergie. En binnen de kernenergie liggen maar weinig onderwerpen zo gevoelig
   mee te nemen.                                     als de ramp die zich in april 1986 bij Tsjernobyl in de Oekraïne voltrok.
                                               Het woord Tsjernobyl roept beelden op van een milieuramp en ernstige gevolgen
                                               voor de volksgezondheid.