Publicatie Laka-bibliotheek:
Duurzame energie: de belofte van alternatieve energiebronnen.

AuteurRabobank, Dijk, Hansen
6-06-1-20-RA01.pdf
Datummaart 2007
Classificatie 6.06.1.20/RA01 (ATOOMLOBBY - NEDERLAND - BEDRIJVEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

                 Duurzame energie: de belofte van alternatieve bronnen                 Mei 2007

KEO op internet
www.rabobankgroep.nl/kennisbank

MVO op internet
www.rabobankgroep.nl/mvo

Postadres
Rabobank Nederland
KEO (UC P515)
Postbus 17100
3500 HG Utrecht

Bezoekadres
Rabobank Nederland        Kennis en Economisch Onderzoek
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht          Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Mei 2007  Rabobank  2
          Inhoudsopgave
          Voorwoord                          5
          Inleiding                          6
      Energie: het smeermiddel van de economie

          Hoofdstuk 1                         8
      Voor- en nadelen van fossiele brandstoffen

          Hoofdstuk 2                        11
      De beloftes van alternatieve energiebronnen

          Hoofdstuk 3                        24
      Combinaties van energiebronnen mogelijk kansrijk

          Hoofdstuk 4                        25
      De belangrijke bijdrage van energiebesparing

          Hoofdstuk 5                        28
      De Rabobank en duurzaam ondernemen

          Colofon                          30
    Kennis en Economisch Onderzoek op internet : www.rabobankgroep.nl/kennisbank

    Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op internet: www.rabobankgroep.nl/mvo


                  Afsluitdatum 3 mei 2007
Mei 2007                                Rabobank    3
Mei 2007  Rabobank  4
          Voorwoord

Het klimaat is hot. Waar de zorg om de aarde nog niet zo heel lang geleden voorbehouden leek
aan e