Publicatie Laka-bibliotheek:
Verkenning van alternatieven voor in Nederland gebruikte radionucliden

AuteurNatuur & Milieu, de Jager
Datum1990
Classificatie 6.07.4.90/07 (TOEPASSINGEN RADIONUCLIDEN - REST)

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.