Energiekranten | antikernenergie-tijdschriften digitaal

steun Laka

Energiekranten (1977-2006)

Bij uitzondering werden -vaak als onderdeel van een grote campagne- en vaak door samenwerkingsverbanden in de anti-kernenergiebeweging in grote oplage verspreide kranten gemaakt. Vaak thematisch (Kalkar, Tsjernobyl) maar vaak ook omdat belangrijke beslissingen stonden te gebeuren (inspraak nieuwe kerncentrales, verkiezingen, etc).
Door het formaat is er, om het leesgemak te vergroten, bij het digitaliseren soms voor gekozen een andere bladindeling te kiezen. De volgorde van de afgebeelde kranten (uit de periode 1977-2006) is chronologisch, niet thematisch.
Anti-Kalkarkranten zijn (nog) geen deel van dit overzicht.

Beweeg met de cursor over de titelpagina's voor informatie over maker en datum verschijning

maart 1977, Beweging Weiger Atoomplannen april 1977, Beweging Weiger Atoomplannen februari 1978, Landelijk Energie Komitee en Landelijk Brazilie Komitee mei 1979, LEK, Komitee Atoomalarm, Gezamenlijke Energie Komitees Zuid-Nederland, VAKS (Belgie), Gelderse Stroomgroepen 1979; Milieudefensie september 1980, 'Aktie-krant van VIVA', bijlage Viva datum onbekend (ongeveer 1980-1982); Milieudefensie mei 1981, Opgewekte energie! Ver. Milieudefensie Rotterdam, Rijnmonds Energie Komitee september 1981, Landelijk overleg Basisgroepen Dodewaard gaat dicht! 5de Energiekrant 1982, Werkgroep Energie Diskussie april 1982, No Nukes festival juni 1982: geen atoomafval in zee 1983, Landelijk Energie Komitee september 1984, Landelijk Platform Tegen Kernenergie maart 1985, Opstart maart 1985, Werkgroep Energie Discussie september 1985, Brabants Platform Tegen Kernenergie april 1986, Comite 'Stem tegen Kernenergie, kies voor het milieu' mei 1986, Vereniging Milieudefensie oktober 1986, Zeeuws Platform Stop Kernenergie oktober 1986, Vereniging Milieudefensie januari 1987, Vereniging Milieudefensie 1988, Vereniging Milieudefensie april 1996, Stichting Laka februari 2006, Natuur en Milieu, Milieudefensie, Greenpeace, WISE

Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door Stichting Laka