ANVS: oorzaak problemen afvoer kernafval NRG organisatorisch onvermogen

De nucleaire toezichthouder ANVS vindt dat de oorzaak van de vertraging van de afvoer van het historisch radioactief afval van het NRG–terrein in Petten, liggen in organisatorische problemen en niet langer in “de technische complexiteit en het ontbreken van voldoende financiële middelen”. De ANVS betwijfeld of NRG en ECN wel voldoende prioriteit geven aan het realiseren van gemaakte afspraken. Volgens ANVS zijn de genoemde einddata niet meer realiseerbaar.

Het is maar een halve bladzijde in de brief van de minister die over de afvoer van het historisch afval gaat, maar het is redelijk vernietigend voor NRG en ECN. De minister meldt dat op 19 januari de ANVS een brief heeft gestuurd aan de directies van ECN en NRG over de voortgang van het project dat tot doel heeft het historisch afval af te voeren naar de Covra. Daarin staat dat “de technische complexiteit en het ontbreken van voldoende financiële middelen niet langer als belangrijkste oorzaken van de vertraging zijn aan te voeren, maar dat, volgens het oordeel van de ANVS, organisatorische problemen de voortgang belemmeren.

Door getreuzel binnen NRG is er op dit moment geen actuele operationele planning voor het jaar 2017. NRG gaat er  op dit moment “nog steeds vanuit dat de vertraging geen invloed heeft op de haalbaarheid van de einddatum als vermeld in het door ANVS goedgekeurde Plan van Aanpak.” De ANVS vindt dat onzin en constateert dat op basis van de huidige voortgang en het tot nu toe behaalde tempo bij scheiden en sorteren van verschillende soorten radioactief afval “de voorziene einddata zoals die in het goedgekeurde Plan van Aanpak staan in de praktijk niet meer haalbaar zijn.”  Vreemd is dat die einddata vervolgens niet in de brief van de minister genoemd worden. Er zijn ook verschillende PvA’s (voor wel en niet alfa-houdend afval) maar de datum die bedoeld wordt zou eind 2022 moeten zijn.

In het voorjaar gaat minister Kamp beslissen of NRG wel de beste partij is om het probleem met van het afvoeren van het historisch afval weg op te lossen. NRG werkt er zo te zien hard aan om het hele hoofdpijn dossier kwijt te raken.