Zware berisping voor Nederlandse werknemer Urenco US

Een Nederlandse consultant in dienst van Urenco US heeft zich volgens de Amerikaanse nucleaire toezichthouder NRC, schuldig gemaakt aan het “opzettelijk overtreden van NRC-eisen” die de veiligheid in gevaar brachten. De Nuclear Regulatory Commission laat weten dat als de consultant weer betrokken is bij activiteiten waar NRC toezicht op houdt, de verdenkingen uitgebreid kunnen worden en strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. Ondertussen is de Nederlander, Pieter van der Heide, vertrokken uit de VS en heeft een eigen consultancybureau in Den Haag.

De Nederlander Van der Heide heeft van de Amerikaanse nucleaire toezichthouder een laatste waarschuwing gekregen. In dienst van Urenco VS in de Louisiana Energy Services (LES) uraniumverrijkingsfabriek in Eunice NM, heeft hij zich volgens de Nuclear Regulatory Commission (NRC) schuldig gemaakt aan “a deliberate violation of NRC requirements”. Pikant is dat Van der Heide bij Urenco US de functie had van Director of Security and Regulatory Affairs for Enrichment Technology.

In oktober 2015 is van der Heide door de NRC schriftelijk op de hoogte gebracht van de verdenkingen tegen hem. Hij heeft daar in juni 2016 schriftelijk op gereageerd: hij ontkent dat het bij zijn activiteiten gaat om opzettelijk wangedrag. Maar de NRC is duidelijk in haar oordeel: ”Based on the information developed during the investigation and the information that you provided in your written response dated June 1, 2016, the NRC has determined that a deliberate violation of NRC requirements occurred.”

De Notice of Violation van 3 maart 2017 is niet mals: “Your deliberate actions caused [Louisiana Energy Services], the licensee, to be in violation of NRC requirements for security-related matters, and you to be in violation of 10 CFR 70.10(a)(1), the Deliberate Misconduct rule.

Het is zeer ongebruikelijk dat de NRC een individuele werknemer aanspreekt op onregelmatigheden tijdens werkzaamheden. En een beschuldiging van "deliberate misconduct" (opzettelijk wangedrag) is een serieuze aanklacht. Wat er precies is gebeurd staat in de Notice of Violation. Die zijn niet vrijgegeven.

Blijft natuurlijk de interessante vraag of van der Heide in Nederland consultant opdrachten doet, omdat hij zich op Linked-in bijvoorbeeld nog uitdrukkelijk als ‘onafhankelijk nuclear consultant’ (Advisor Nuclear Security, Safeguards and Export Control) adverteert. Werkt hij hier voor (Nederlandse) nucleaire bedrijven, bijvoorbeeld voor Urenco?