Protest en verzet tegen kernenergie: het actieoverzicht vanaf 1960

Vanaf 15 mei 2017 heeft het overzicht van acties tegen kernenergie in Nederland vanaf 1960 een eigen website: Stopkernenergie

Op de nieuwe webpagina is het eenvoudig om de 500+ acties te doorzoeken op jaar, locatie en bijvoorbeeld actievorm.

Strijd tegen kernenergie digitaal

Om nog een beter beeld te geven van de tijd, de actie en de omstandigheden zijn in totaal meer dan 500 pamfletten, persberichten, artikelen, posters en foto's gedigitaliseerd en als bijlages bij de betreffende acties opgenomen.

De nieuwe site, samen met de grote collectie door Laka gedigitaliseerde tijdschriften uit de antikernenergiebeweging en tientallen gedigitaliseerde boeken maakt dat er nu een enorme hoeveelheid informatie over maar vooral ook ván de antikernenergie-beweging online te vinden is.

Samen met de grote verzameling affiches en andere culturele uitingsvormen (buttons, liedjes, etc) geeft deze collectie een goed overzicht van de rijke culturele erfenis van deze brede en succesvolle beweging.