Categoriearchief: Broeikasgas & CO₂-uitstoot

Van Geel: “schone steenkool en kernenergie essentieeel”

Volgens staatssecretaris voor milieu Van Geel zullen (schone) kolencentrales en kerncentrales een essentiele rol spelen tijdens de overgang naar een werkelijk duurzame energiehuishouding. De terugkeer van kolencentrales staat hoog op de agenda van energiebedrijven die het huidige aandeel van 25% in de brandstofmix willen verhogen. De ontwikkeling van schone kolentechnologie maakt het "mogelijk de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen" aldus een rapport van EnergieNed.

Advies over bestrijding broeikaseffect

"Europa, Nederland: Hoe verder na Kyoto?", een vandaag aangeboden rapport van het Instituut voor Milieuvraagstukken, over de bestrijding van het broeikaseffect geeft een aantal curieuze adviezen. Het advies, tot stand gekomen na gesprekken met 'actoren', vertegenwoordigers van bedrijfsleven en milieuorganisaties, na een 'dialoogproces', is zeer eenzijdig, aldus milieu-organisaties Greenpeace, Milieudefensie en het Wereld Natuur Fonds. Zo wordt gesteld dat de doelstelling voor CO2 reductie (30% in 2020) losgelaten moet worden en moet het gebruik van kernenergie opnieuw worden onderzocht.  "Zo'n 'dialoogproces' is een nieuw soort polderen. Het suggereert een concensus die er niet is" aldus Greenpeace. Het advies wordt aangeboden aan staatssecretaris van milieu Van Geel en minister Brinkhorst van Economische Zaken.